W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Powiat poszukuje Partnera do współpracy

22.11.2022

Powiat poszukuje Partnera do współpracy

Powiat Ostrowiecki - organ prowadzący szkołę Zespół Szkół nr 3 im. Hutników Ostrowieckich w Ostrowcu Świętokrzyskim, działając zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027 (Dz. U. z 2022 roku poz.1079), informuje, że ogłosił otwarty nabór Partnera Branżowego oraz Partnera Dodatkowego do wspólnego przygotowania i realizacji przedsięwzięcia – projektu partnerskiego – pn.: „Branżowe Centrum Umiejętności w dziedzinie informatyka i programowanie w Zespole Szkół nr 3 im. Hutników Ostrowieckich w Ostrowcu Świętokrzyskim”.

Powiat Ostrowiecki będzie ubiegał się o dofinansowanie w ramach Konkursu, pn.: „Utworzenie i wsparcie funkcjonowania 120 branżowych centrów umiejętności (BCU), realizujących koncepcję centrów doskonałości zawodowej (CoVEs)”, finansowanego ze środków Europejskiego Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności (Recovery and Resilience Facility - RRF) w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO):

Komponent: A „Odporność i konkurencyjność gospodarki”, Cel szczegółowy Komponentu: A3. „Doskonalenie systemu edukacji, mechanizmów uczenia się przez całe życie w kierunku lepszego dopasowania do potrzeb nowoczesnej gospodarki, wzrostu innowacyjności, zwiększania transferu nowych technologii oraz zielonej transformacji”, Inwestycja: A.3.1.1. Wsparcie rozwoju nowoczesnego kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie

Celem Partnerstwa jest wspólna realizacja przedsięwzięcia na rzecz gospodarki i edukacji społeczeństwa polegającego na utworzeniu Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie informatyka i programowanie w Zespole Szkół nr 3 im. Hutników Ostrowieckich w Ostrowcu Świętokrzyskim w ramach, którego powstanie zaplecze infrastrukturalne Centrum dla wsparcia przygotowania kadr na potrzeby nowoczesnej gospodarki w branży informatycznej poprzez zapewnienie przestrzeni dla innowacyjnej i trwałej współpracy biznesu z edukacją zawodową na wszystkich poziomach kształcenia zawodowego, a także wdrożenie koncepcji doskonalenia zawodowego w polskim systemie kształcenia zawodowego.

Liderem przedsięwzięcia – Wnioskodawcą – którego dotyczy niniejsze ogłoszenie o naborze partnerów będzie Powiat Ostrowiecki, a samo ogłoszenie zamieszczone zostało na naszej stronie w zakładce komunikaty i ogłoszenia oraz w biuletynie informacji publicznej, które znajduje się tutaj i tutaj.

Szczegółowy opis konkursu, w tym w szczególności regulaminu konkursu.

{"register":{"columns":[]}}