W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Nowy most w Małym Jodle coraz bliżej

25.04.2022

W tym tygodniu można się spodziewać rozstrzygnięcia postępowania przetargowego w zakresie rozbudowy drogi powiatowej wraz z budową mostu w miejscowości Małe Jodło w gminie Kunów.

Most Małe Jodło

Na wykonanie tego zadania wpłynęło 5 ofert, które w chwili obecnej podlegają ocenie, a kwota jaką przeznaczył powiat ostrowiecki na tę inwestycję to 2 095 647,00 złotych. Najniższa z zaproponowanych przez oferentów cen, zamyka się kwotą 1 495 197,83 zł.

Zakres tego zadania obejmować będzie przebudowę drogi wraz z odbudową starego i mocno zniszczonego mostu. Wykonana zostanie rozbiórka istniejącego drewnianego mostu, budowa nowego o konstrukcji ustroju z belek prefabrykowanych strunobetonowych o długości 12 metrów i szerokości całkowitej 9,58 metrów. Na obiekcie inżynieryjnym zaprojektowano jezdnię z mieszanek mineralno-asfaltowych o szerokości 5,5 metra oraz opaski o szerokości 1m lewa i 0,55 m prawa. Most będzie spełniał obciążenie dla klasy nośności B. W ramach zadania zostaną także rozbudowane drogi dojazdowe do mostu o długości łącznej 59,70 metrów, w tym od strony miejscowości Zagaje Boleszyńskie – 8 metrów i od strony Chocimowa 40 metrów. Wykonane zostaną ścieki skarpowe, umocnienie skarp kostką kamienną oraz skarp i dna cieku materacami gabionowymi. Realizacja zadania nastąpi w okresie 5 miesięcy od podpisania umowy z wykonawcą robót budowlanych. Dofinansowanie do tego zadania pochodzi z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, ponad 350 tysięcy to wkład własny powiatu ostrowieckiego, zaś ponad 497 tysięcy to dotacja celowa gminy Kunów.

Most w Małym Jodle od dawna czekał na remont i był ogromnym problemem mieszkańców, stąd też powiat ostrowiecki mocno zabiegał o jego wykonanie z możliwością dofinansowania zewnętrznego.

Korzystamy ze wszystkich możliwości i z każdego funduszu, aby pozyskać środki z zewnątrz na realizację ważnych zadań dla mieszkańców powiatu ostrowieckiego. Współpracując z włodarzami gmin powiatu w 2021 roku złożyliśmy 14 wniosków o łącznej wartości 32 miliony złotych. Droga wraz z mostem w Małym Jodle to dofinansowanie na poziomie 60 proc. o łącznej wartości zadania 2,1 miliona. Mam nadzieję, że uda się pozytywnie rozstrzygnąć ten przetarg i w tym roku  sfinalizować to zadanie, tak aby mieszkańcy mogli bezpiecznie się po nim poruszać - mówi Marzena Dębniak.

Zdjęcia (3)

{"register":{"columns":[]}}