W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Bezpłatne warsztaty z Funduszy Europejskich dot. rozwoju usług opiekuńczych i zdrowotnych dla osób niesamodzielnych

11.03.2024

Bezpłatne warsztaty z Funduszy Europejskich dot. rozwoju usług opiekuńczych i zdrowotnych dla osób niesamodzielnych

Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego UMWŚ zaprasza na bezpłatne warsztaty STACJONARNE, dotyczące projektów programu „Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027”, których celem jest rozwijanie usług opiekuńczych i zdrowotnych dla osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, w tym dla dzieci. 

Szkolenia będą prowadzone od 13 do 19 marca  i będą okazją do uzyskania praktycznych informacji, niezbędnych do uzyskania dofinansowania w ramach aktualnego naboru projektów.

DW EFS prosi o zgłaszanie się na jeden, wybrany spośród dostępnych poniżej terminów szkoleń:

 • 13 marca 2024 r. w godzinach od 10.00 do 12.00 w Ostrowcu Świętokrzyskim (Starostwo Powiatowe w Ostrowcu Świętokrzyskim, ul. Iłżecka 37) – limit miejsc: 50.
 • 14 marca 2024 r. w godzinach od 10.00 do 12.00 w Pińczowie (Hala widowiskowo-sportowa POKSTiR w Pińczowie, ul. Republiki Pińczowskiej 42) – limit miejsc: 50.
 • 18 marca 2024 r. w godzinach od 10.00 do 12.00 w Sandomierzu (Starostwo Powiatowe w Sandomierzu ul. Mickiewicza 34) – limit miejsc: 50.
 • 19 marca 2024 r. w godzinach od 10.00 do 12.00 we Włoszczowie (Starostwo Powiatowe we Włoszczowie, ul. Wiśniowa 10) – limit miejsc: 50.

Zgłoszenie na wybrany termin jest możliwe za pośrednictwem poniższego formularza internetowego, w którym można wskazać konkretny termin szkolenia:

https://ankiety.swietokrzyskie.pro/uslugi-spoleczne-i-zdrowotne-spotkania-w-powiatach

(rejestracja na szkolenie zostanie potwierdzona w informacji zwrotnej, przesłanej na adres e-mail, który zostanie podany w formularzu w momencie zgłaszania uczestnictwa).

Każde ze spotkań będzie dotyczyło trwającego aktualnie naboru z Działania 9.4 FEŚ 2021-2027 „Zwiększenie dostępności usług społecznych i zdrowotnych”, w którym planowane, łączne dofinansowanie projektów wynosi ponad 52,6 mln PLN. Departament Wdrażania EFS prowadzi nabór wniosków od 23 lutego do 2 kwietnia 2024 r. Pełna dokumentacja, niezbędna do przygotowania projektów, dostępna jest w ogłoszeniu naboru na portalu FEŚ 2021-2027.

Projekty w tym naborze mogą składać wszystkie podmioty, z wyłączeniem osób fizycznych (ww. ograniczenie nie dotyczy osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych).

Na co można uzyskać dofinansowanie?

W projektach można zaplanować różnorodne działania, skierowane przede wszystkim do osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, ponadto do ich opiekunów. Można będzie także wspierać rozwój zawodowy kadr podmiotów, świadczących usługi opiekuńcze i zdrowotne.  Projekty mogą przewidywać zwiększenie dostępności usług społecznych i zdrowotnych poprzez m. in.:

 • tworzenie miejsc świadczenia usług opiekuńczych w nowych oraz już istniejących placówkach, zapewniających opiekę dzienną;
 • tworzenie nowych i wsparcie istniejących hospicjów domowych;
 • długoterminową medyczną opiekę domową, w tym pielęgniarską opiekę długoterminową;
 • wsparcie dla usług asystenckich, opiekuńczych i specjalistycznych w ramach opieki rodzinnej i środowiskowej;
 • usługi świadczone w mieszkaniach treningowych lub wspomaganych;
 • zapewnienie opieki w zastępstwie za opiekunów faktycznych (w tym opieka wytchnieniowa), ponadto wsparcie psychologiczne i szkolenia dla opiekunów;
 • usługi towarzyszące (np. teleopieka, wypożyczanie sprzętu, dowożenie posiłków, drobne usługi remontowe, porządkowe, higieniczne itd.);
 • podnoszenie kwalifikacji i kompetencji kadr świadczących usług społeczne i zdrowotne.

Formuła każdego ze spotkań przewiduje m. in.:

 • prezentację najważniejszych zapisów regulaminu naboru z Działania 9.4,
 • przedstawienie kluczowych zasad tworzenia projektu, 
 • odpowiedzi na pytania i rozstrzyganie wątpliwości, dotyczących tworzenia wniosku o dofinansowanie projektu.

W przypadku pytań prosimy o kontakt telefoniczny z pracownikami Departamentu Wdrażania EFS Urzędu Marszałkowskiego, nr tel. 41 395 17 76.

Informujemy, iż dane osobowe uczestników warsztatów, w zakresie w jakim zostaną podane w związku ze zgłoszeniem udziału w warsztatach, będą przechowywane i przetwarzane przez Departament Wdrażania EFS UMWŚ.

{"register":{"columns":[]}}