W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Zawiadomienie-obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. „Rozbudowa drogi gminnej Nr 181066N w Bratianie”

29.05.2024

Grafika dekoracyjna

Na podstawie art. 11d ust. 5 ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych z dnia 10 kwietnia 2003 r. (Dz.U.2023.162 t.j. ze zm.) oraz w związku z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.  - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2024 poz. 572 t.j. ze zm.) zawiadamiam, że zostało wszczęte, na wniosek z dnia 29.04.2024 r. data wpływu 30.04.2024r. zarządcy drogi Wójta Gminy Nowe Miasto Lubawskie postępowanie w sprawie wydania  decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. „Rozbudowa drogi gminnej Nr 181066N w Bratianie” (do centrum handlowo-usługowego). 
Inwestycja realizowana na działkach:
- 285/3, 289, 290/5, 290/6, 571/1, 571/4, 573/4, 574/3, 574/5, 574/7, 574/12, 580/4, 580/5, 580/10, 580/14, 580/16, 581, 582/1 obręb Bratian gmina Nowe Miasto Lubawskie.
W związku z powyższym informuję, że strony mogą w terminie 7 dni od daty niniejszego zawiadomienia składać w w/w sprawie uwagi i zastrzeżenia. Po tym terminie sprawa zostanie rozpatrzona w oparciu o posiadane dowody i materiały. Z wnioskiem oraz dokumentacją techniczną można zapoznać się w Starostwie Powiatowym w Nowym Mieście Lubawskim ul. Rynek 1 w Wydziale Architektury i Budownictwa pokój nr 4 w godzinach urzędowania. Zgodnie z art. 41 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego w toku postepowania strony oraz ich przedstawiciele  i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swego adresu, w tym adresu elektronicznego. Zgodnie z art. 41 § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego w razie zaniedbania obowiązku określonego w art. 41 § 1 Kodeksu, doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.

{"register":{"columns":[]}}