W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Zawiadomienie-obwieszczenie o postępowaniu w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej "Rozbudowa drogi gminnej Nr 181006N na odcinku Radomno - Gryźliny"

13.06.2024

Grafika dekoracyjna

Na podstawie art. 11d ust. 5 ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych z dnia 10 kwietnia 2003 r. (Dz.U. z 2024 r. poz.311 t.j. ) oraz w związku z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz.U. z 2024 poz. 572 t.j. ze zm.) zawiadamiam, że zostało wszczęte, na wniosek z dnia 15.05.2024 r. data wpływu 16.05.2024 r. zarządcy drogi Wójta Gminy Nowe Miasto Lubawskie postępowanie w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. „Rozbudowa drogi gminnej Nr 181006N na odcinku Radomno - Gryźliny". 

Inwestycja realizowana na działkach:

  • 25/1, 41, 42/2, 42/3, 43, 44, 45, 46, 47, 48/1, 58, 59, 60/2, - obręb Gryźliny;
  • 1, 2, 3/1, 3/3, 3/ 4 ,3/5, 4/1, 4/2, 4/3, 5, 6, 8/1, 11/2, 11/3, 12, 59/11 - obręb Bagno;
  • 1, 25, 26, 27/3, 32, 33, 34, 35/1, 36/1,0 41/2, 42/2, 48, 50, 51, 63, 66/2, 67/2, 68/2, 70/3, 71/1, 71/2, 72/8, 73, 74, 75, 76/2, 77, 78/1, 78/2, 79, 80/1, 81/1, 81/2, 81/3, 82/3, 82/4, 83/1, 84/3, 85, 86, 87/1, 87/3, 93/2, 94, 112/3, 129/1, 95/2, 509/2, 510, 569/2, 580 - obręb Radomno.

W związku z powyższym informuję, że strony mogą w terminie 7 dni od daty niniejszego zawiadomienia składać w w/w sprawie uwagi i zastrzeżenia. Po tym terminie sprawa zostanie rozpatrzona w oparciu o posiadane dowody i materiały. Z wnioskiem oraz dokumentacją techniczną można zapoznać się w Starostwie Powiatowym w Nowym Mieście Lubawskim ul. Rynek 1 w Wydziale Architektury i Budownictwa pokój nr 4 w godzinach urzędowania.

Zgodnie z art. 41 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego w toku postepowania strony oraz ich przedstawiciele  i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swego adresu, w tym adresu elektronicznego.

Zgodnie z art. 41 § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego w razie zaniedbania obowiązku określonego w art. 41 § 1 Kodeksu, doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.

{"register":{"columns":[]}}