W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Program "Poznaj Polskę"

05.05.2023

Przedsięwzięcie Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą „Poznaj Polskę”

Grafika dekoracyjna

Przedmiotem przedsięwzięcia jest wsparcie organów prowadzących publiczne i niepubliczne szkoły dla dzieci i młodzieży w realizacji zadań mających na celu uatrakcyjnienie procesu edukacyjnego dzieci i młodzieży poprzez umożliwienie im poznawania Polski, jej środowiska przyrodniczego, tradycji, zabytków kultury i historii oraz osiągnięć polskiej nauki. Przedsięwzięcie ma wspomóc realizację podstaw programowych dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Pozwoli urozmaicić zajęcia lekcyjne, dzięki czemu nauka nabierze praktycznego wymiaru. Uczenie się oparte na praktycznym odkrywaniu śladów historii, czy też eksperymentowaniu w centrach nauki stworzy uczniom warunki do zdobywania nowych umiejętności w niepowtarzalnym środowisku edukacyjnym. 
Przyznawane przez Ministra w formie dotacji celowej środki finansowe przeznaczane są na dofinansowanie wycieczek szkolnych związanych z priorytetowymi obszarami edukacyjnymi wskazanymi przez Ministra w odrębnym komunikacie w każdym roku realizacji przedsięwzięcia. 
Przedsięwzięcie obejmuje dofinansowanie wycieczek szkolnych dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych w trzech grupach wiekowych:
a) klasy I-III w szkołach podstawowych,
b) klasy IV-VIII w szkołach podstawowych,
c) szkoły ponadpodstawowe.
W ramach Przedsięwzięcia „Poznaj Polskę” dofinansowaniu w 80% podlegają wycieczki:

  • jednodniowe - do kwoty 5 tysięcy zł,
  • dwudniowe - do kwoty 10 tysięcy zł,
  • trzydniowe - do kwoty 15 tysięcy zł.

W dniu 28.04.2023 r. Powiat Nowomiejski zawarł Porozumienie o udzielenie wsparcia finansowego na realizację zadania w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą „Poznaj Polskę”.
Całkowity koszt zdania: 11.730,00 zł.
Dofinansowanie z budżetu państwa (dotacja celowa): 9.044,00 zł.
Wkład własny: 2.686,00 zł.
Termin realizacji zadania: od 28 kwietnia do 15 grudnia 2023 r.
Jednostki oświatowe objęte wsparciem finansowym:
1. Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół im. C.K. Norwida w Nowym Mieście Lubawskim. 

Podstawa prawna:
Komunikat Ministra Edukacji i Nauki z dnia 27 sierpnia 2021 r. o ustanowieniu przedsięwzięcia pod nazwą „Poznaj Polskę” z ze zm. 
Przedsięwzięcie Ministra Edukacji i Nauki pn. „Poznaj Polskę”  jest częścią POLSKIEGO ŁADU.

{"register":{"columns":[]}}