W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Obwieszczenie o wygaszeniu decyzji o rejestracji pojazdów

26.06.2024

Obwieszczenie o wygaszeniu decyzji o rejestracji pojazdów

Na podstawie art. 49 oraz art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2024 r. poz. 572) w związku z art. 17 ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczania niektórych skutków kradzieży tożsamości (Dz. U. z 2023 r. poz. 1394) Starosta Nowomiejski zawiadamia, że decyzje o rejestracji pojazdów wydane przed dniem 14 marca 2005 r. dotyczące pojazdów nieposiadających ważnego okresowego badania technicznego (z wyjątkiem rodzaju „przyczepa lekka”, która nie podlega okresowym badaniom technicznym) oraz w stosunku do których ich posiadacze nie dopełnili obowiązku zawarcia umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych przez okres dłuższy niż 10 lat, przypadający bezpośrednio przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczania niektórych skutków kradzieży tożsamości, wygasły z mocy prawa z dniem 10 czerwca 2024 r. Powyższego przepisu nie stosuje się do pojazdów zabytkowych oraz wolnobieżnych.
Wykaz numerów rejestracyjnych pojazdów, których decyzje o rejestracji zostały wygaszone na podstawie wyżej wymienionej ustawy przekazany został Staroście Nowomiejskiemu przez Ministra właściwego do spraw informatyzacji i dostępny jest do wglądu w pokoju nr 10 Starostwa Powiatowego w Nowym Mieście Lubawskim lub telefonicznie 56 47 242 16.

{"register":{"columns":[]}}