W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Obwieszczenie o przedłużeniu terminu wydania decyzji administracyjnej w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość położoną w obrębie Bratian, gmina Nowe Miasto Lubawskie - GK.6821.1.19.2023

28.06.2024

Grafika dekoracyjna

Na podstawie art. 8 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 344 z późn. zm.) w związku z art. 49 i 36 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, dalej Kpa (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 572) Starosta Nowomiejski zawiadamia o przedłużeniu terminu wydania decyzji administracyjnej w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym, oznaczoną numerem działki 270/1 o pow. 0,2160 ha (powstała z podziału działki 270), położoną w obrębie Bratian, gmina Nowe Miasto Lubawskie, która została przejęta na własność Gminy Nowe Miasto Lubawskie, na podstawie Decyzji Starosty Nowomiejskiego (której został nadany rygor natychmiastowej wykonalności) z dnia 8 grudnia 2023 r. Nr AB.6740.3.2.2023, zezwalającej Wójtowi Gminy Nowe Miasto Lubawskie na realizację inwestycji drogowej dla zadania pn. "Modernizacja 2 mostów na rzece Wel wraz z przebudową ul. Szkolnej i Młyńskiej w Bratianie", polegającą na rozbudowie DG 181030N (ul. Grunwaldzka) oraz jezdni dodatkowych wraz z budową dwóch mostów. 
Działając na podstawie art. 35 i 36 Kpa zawiadamiam, iż przedmiotowa sprawa nie może zostać załatwiona w ustawowym terminie, ponieważ nie do wszystkich stron skutecznie doręczono zawiadomienie o zebraniu materiału dowodowego. Zgodnie z dyspozycją art. 10 § 1 Kpa stronom przysługuje prawo zapoznania się z materiałem dowodowym zebranym w sprawie, jak również wypowiedzenie się, co do zebranych dowodów i materiałów przed wydaniem decyzji. W związku z powyższym sprawa zostanie rozpatrzona w terminie do dnia 30 sierpnia 2024 r.
Zgodnie z art. 10 § 1 Kpa informuję, iż strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać informacje na temat prowadzonego postępowania w Wydziale Geodezji i Nieruchomości Starostwa Powiatowego w Nowym Mieście Lubawskim, ul. Grunwaldzka 3, w pokoju nr 1, w godzinach 7.15 do 14.30 oraz kontaktując się z pracownikiem Starostwa Powiatowego w Nowym Mieście Lubawskim pod numerem telefonu 56 47 42 221 lub pisząc na adres: nieruchomosci@powiat-nowomiejski.pl , korespondencyjnie na adres: Starostwo Powiatowe Nowe Miasto Lubawskie, ul. Rynek 1, 13-300 Nowe Miasto Lubawskie lub za pośrednictwem platformy ePUAP.

Z upoważnienia Starosty
Katarzyna Osmańska
Inspektor w Wydziale Geodezji i Nieruchomości

{"register":{"columns":[]}}