W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

E-administracja w Powiecie Nowomiejskim

4 października 2022 przedstawiciele Powiatu Nowomiejskiego podpisali umowę o dofinansowanie zadania pod nazwą „E-administracja w Powiecie Nowomiejskim - etap I - sieć strukturalna w budynku przy ul. Rynek 1”.

Grafika dekoracyjna

Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - Konkurs Grantowy Cyfrowy Powiat realizowany w Programie Operacyjnym Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020 Oś V. Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia - REACT-EU Działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia. Instytucją zarządzająca projektem jest Centrum Projektów Polska Cyfrowa. Wartość uzyskanego grantu to 131 163,00 zł.
Projekt zakłada modernizację sieci strukturalnej w budynku Starostwa Powiatowego w Nowym Mieście Lubawskim przy ul. Rynek 1 wraz z wykonaniem diagnozy cyberbezpieczeństwa.
Celem projektu jest dostosowanie się do obecnych wymagań w zakresie e-usług, pracy zdalnej w dobie pandemii, zapewnienie ciągłości pracy Urzędu oraz poprawa bezpieczeństwa przetwarzanych danych. Planowany termin realizacji prac do 4 października 2023.

Informacja z realizacji projektu.

Nazwa zadania: "E-administracja w Powiecie Nowomiejskim - etap I- sieć strukturalna w budynku przy ul. Rynek 1". Podstawowe zadania: Wymiana wewnętrznej sieci LAN, przygotowanie diagnozy cyberbezpieczeństwa zgodnie z wymaganiami naboru. 
W dniach od 6 marca 2023 do 22 marca 2023 zostały wykonane prace objęte wnioskiem. Polegały one na wymianie sieci LAN w siedzibie Starostwa Powiatowego w Nowym Mieście Lubawskim przy ul. Rynek 1. 
Wymiana sieci polegała na zakupie i instalacji nowych urządzeń sieciowych między innnymi switchy zarządzalnych, szafy instalacyjnej, paneli integrujących, kabli, koryt itp. Sieć obecnie opiera się na węzłach światłowodowych, z których są rozłożone kable strukturalne do każdego pomieszczenia biurowego i na korytarzach. Wymiana sieci ma ogromny wpływ na wzrost przepływu danych oraz stabilność połączeń. Sieć LAN została wykonana wraz z zarządzalnym switchem, co przełoży się na wzrost bezpieczeństwa danych. 
Dla kondygnacji pierwszego i drugiego piętra zostały zamontowane dwie szafy RACK 19” wiszące 15 U, połączone z szafą główną w serwerowni. Połączenia szkieletowe pomiędzy szafami RACK są realizowane za pomocą światłowodu wielodomowego z włóknami OM-4, 4 włókna. 
Do wykonania okablowania strukturalnego wykorzystano przewód U/FTP kategorii 6a zgodnie z wymaganiami normy ISO/IEC 11801.  Gniazda abonenckie wykonano w oparciu o ekranowane moduły typu 45 kategorii 6a spełniające wymagania wg normy ANSI/TIA-568-C.2 oraz według ISO 11801. Zamontowano przełączniki firmy NETGEAR: - Porty Gigabit - 48 - Porty SFP - 4 x SFP: 2 combo.
Całość instalacji wykonana została natynkowo w kanałach instalacyjnych PCV oraz korytkach metalowych dobranych do ilości układanych przewodów, stosowane kanały z przegrodą separacyjną. Na poziomie parteru, w miejscu występowania sufitu podwieszanego przebieg trasy został wykonany w przestrzeni międzystropowej w korytach metalowych. 
W ramach projektu została wykonana diagnoza cyberbezpieczeństwa przez autoryzowaną firmę zewnętrzną i przekazana zgodnie z warunkami określonymi w naborze. Realizacja zaplanowanych prac i odpowiadające im wydatki są zgodne z celem konkursu.
Wskaźniki założone do realizacji w ramach projektu zostały wykonane zgodnie z dokumentacją projektową: 
1) liczba gniazd abonenckich kanałowych - 63 sztuki;
2) liczba zmodernizowanych pomieszczeń - 35 sztuk, w tym 32 sztuki pomieszczenia biurowe i 3 sztuki korytarze;
3) liczba paneli rozdzielczych - 4 sztuki;
4) diagnoza cyberbezpieczeństwa - 1 opracowanie.
Wskaźniki założone w ramach projektu zostały zawarte w protokole odbioru z dnia 28 marca 2023 r. 
Celem  projektu było dostosowanie się do obecnych wymagań w zakresie e-usług jak również pracy zdalnej w dobie pandemii. Najważniejsze dla nas jest zapewnienie ciągłości pracy Urzędu, co za tym idzie obsługa klientów, poprawa bezpieczeństwa danych przetwarzanych oraz cyfryzacja dokumentów. 

{"register":{"columns":[]}}