W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Absolutorium dla Zarządu Powiatu

20.06.2024

4. Sesja Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim

Podczas czwartej sesji 20 czerwca 2024 roku Rada Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim udzieliła absolutorium Zarządowi Powiatu z tytułu wykonania budżetu za 2023 rok. Udzielenie absolutorium poprzedziło rozpatrzenie Raportu o stanie powiatu nowomiejskiego. Dokument ten obejmuje podsumowanie działalności Zarządu Powiatu w 2023 roku, w szczególności realizację polityk, programów i strategii oraz uchwał. Rada Powiatu udzieliła wotum zaufania Zarządowi Powiatu. Radni procedowali również nad sprawozdaniem finansowym, sprawozdaniem z wykonania budżetu powiatu, informacją o stanie mienia. Po zapoznaniu się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej i wnioskiem Komisji Rewizyjnej, Rada Powiatu podjęła uchwałę w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego powiatu nowomiejskiego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2023 r., a następnie uchwałę w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim. W 2023 r. osiągnięto dochody budżetowe w wysokości 68 906 291,82 zł, natomiast wydatki zrealizowano na poziomie 80 843 471,09 zł.  Budżet zamknął się deficytem w kwocie 11 937 179,27 zł. Dochody wykonano na poziomie 98 % planu, a wydatki 94,01 % planu. Przedmiotem sesji było także sprawozdanie z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Nowym Mieście Lubawskim.

{"register":{"columns":[]}}