W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.

Ramowy rozkład dnia

DLA DZIECI 3 I 4-LETNICH

REALIZACJA ZAJĘĆ

RODZAJ ZAJĘĆ

6:30 - 7:30 Schodzenie się dzieci do przedszkola, swobodna aktywność w kącikach zainteresowań, zgodnie
z potrzebami dzieci.
7:30 - 9:00

Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań służące realizacji pomysłów dzieci z niewielkim udziałem nauczyciela, praca w małych zespołach. Zabawy ruchowe. Czynności higieniczne i samoobsługowe przed śniadaniem.

9:00 - 9:20 Śniadanie, czynności higieniczne po śniadaniu.
9:20 - 11:15

Zajęcia dydaktyczne realizowane według wybranego programu wychowania przedszkolnego - zajęcia i zabawy z całą grupą. Pobyt na świeżym powietrzu, zabawy na placu zabaw, spacery, wycieczki o walorze poznawczym, zabawy swobodne w sali (w zależności od pory roku i warunków atmosferycznych).

11:15 - 11:30 Czynności higieniczne, przygotowanie do obiadu.
11:30 - 12:00 Obiad.
12:00 - 12:30 Czynności higieniczne, doskonalenie samoobsługi, przygotowanie do odpoczynku.
12:30 - 14:00 Odpoczynek poobiedni, słuchanie bajek, muzyki relaksacyjnej.
14:00 - 14:15 Czynności higieniczne i samoobsługowe, przygotowanie do podwieczorku.
14:15 - 14:30 Podwieczorek.
14:30 - 17:30 Zabawy ruchowe, utrwalenie poznanych treści, praca indywidualna, zabawy dowolne podejmowane przez dzieci z niewielkim udziałem nauczyciela. Zabawy i gry integracyjne w grupie zróżnicowanej wiekowo. Rozchodzenie się dzieci.
16:30 - 16:45 Drugi podwieczorek dla dzieci.

 

DLA DZIECI 5 I 6-LETNICH

REALIZACJA ZAJĘĆ

RODZAJ ZAJĘĆ

6:30 - 7:30 Schodzenie się dzieci do przedszkola, swobodna aktywność w kącikach zainteresowań, zgodnie
z potrzebami dzieci.
7:30 - 8:00 Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań służące realizacji pomysłów dzieci z niewielkim udziałem nauczyciela
8:00 - 8:30 Zabawy ruchowe i ćwiczenia poranne.
8:30 - 8:45 Czynności higieniczne i organizacyjno-porządkowe przygotowujące do śniadania.
8:45 - 9:10 Śniadanie.
9:10 - 9:20

Przygotowanie do zajęć. Czas dowolnie zagospodarowany przez nauczyciela.

9:20 - 11:20 Zajęcia dydaktyczne realizowane według wybranego programu wychowania przedszkolnego – zajęcia i zabawy z całą grupą. Zabawy w ogrodzie przedszkolnym: swobodne zabawy z wykorzystaniem urządzeń ogrodowych i sprzętu sportowego, prowadzenie obserwacji przyrodniczych, doświadczeń, gry i zabawy sportowe. Spacery i wycieczki o walorze poznawczym.
11:20 - 11:30 Czynności samoobsługowe w szatni.
11:30 - 11:45 Zabiegi sanitarno-higieniczne, czynności porządkowe – przygotowanie do obiadu.
11:45 - 12:15 Obiad.
12:15 - 12:30 Zabawy dowolne inspirowane działalnością dzieci.
12:30 - 13:30 Gry i zabawy dydaktyczne, zabawy konstrukcyjne, tematyczne, badawcze przy niewielkim udziale nauczyciela; Zabawy ze śpiewem, działalność plastyczna, zabawy ruchowe. Zabawy dowolne w sali lub w ogrodzie przedszkolnym.
13:30 - 14:00 Porządkowanie sali. Zabiegi sanitarno-higieniczne. Przygotowanie do podwieczorku.
14:00 - 14:30 Podwieczorek.
14:30 - 17:30 Zabawy integrujące grupy. Ćwiczenia ogólnorozwojowe oraz ćwiczenia indywidualne dostosowane do potrzeb i możliwości rozwojowych dzieci. Swobodne zabawy dzieci – samodzielne i zespołowe w kącikach zainteresowań. Czas dowolnie zagospodarowany przez nauczyciela, stwarzanie warunków do zabaw odpowiadających zainteresowaniom dzieci. Praca kompensacyjno – wyrównawcza i w małych zespołach. Prace porządkowe w sali. Zabawy i gry integracyjne w grupie zróżnicowanej wiekowo. Rozchodzenie się dzieci.
16:30 - 16:45 Drugi podwieczorek dla dzieci.

 

{"register":{"columns":[]}}