W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.

Służba zdrowia

Samodzielny Publiczny Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Lipsku

ul. Śniadeckiego 2, 27-300 Lipsko,
tel.: 48 378 12 11; 48 378 18 87,
Kierownik SPZPOZ mgr Jerzy Pasek, tel.: 48 378 12 11,
e-mail: spzpoz@wp.pl

Samodzielny Publiczny Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Lipsku, to placówka z wieloletnią tradycją, której organem założycielskim jest Miasto i Gmina Lipsko.

SPZPOZ świadczy usługi medyczne w zakresie:

 • podstawowej opieki zdrowotnej dla dorosłych,

 • podstawowej opieki zdrowotnej dla dzieci,

 • profilaktyki zdrowotnej (szczepienia dzieci i dorosłych).

Podstawowa opieka zdrowotna (POZ) to świadczenie zdrowotne, profilaktyczne, diagnostyczne, lecznicze z zakresu medycyny ogólnej, rodzinnej i pediatrii, udzielane w ramach ambulatoryjnej opieki zdrowotnej przez:

 • lekarza poz (internistę i pediatrę),

 • pielęgniarkę poz,

 • położną poz,

 • pielęgniarkę szkolną.

Świadczenia gwarantowane lekarza podstawowej opieki zdrowotnej obejmują:

 • poradę lekarską udzielaną w warunkach ambulatoryjnych,

 • poradę lekarską udzielaną w domu świadczeniobiorcy, w przypadkach uzasadnionych jego stanem zdrowia,

 • poradę patronażową,

 • świadczenia medycznej diagnostyki obrazowej i nieobrazowej (SPZZOZ Lipsko),

 • badania bilansowe, w tym badania przesiewowe,

 • szczepienia ochronne realizowane zgodnie z zasadami określonymi w przepisach o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi.

Przychodnia SPZPOZ, ul. Śniadeckiego 2 w Lipsku czynna jest od poniedziałku do piątku w godz. 7.00 - 18.00.

 • rejestracja POZ czynna od poniedziałku do piątku od godz. 7.00,

 • rejestracja POZ telefoniczna czynna w godzinach pracy przychodni.

tel.: 48 378 12 11, 48 378 18 87,
fax: 48 378 13 91,
e-mail: spzpoz@wp.pl

W skład SPZPOZ w Lipsku wchodzi również Punkt Lekarski w Maruszowie, który świadczy usługi medyczne w zakresie:

 • podstawowej opieki zdrowotnej dla dorosłych,

 • profilaktyki zdrowotnej.

Rejestracja do Punktu Lekarskiego w Maruszowie jest czynna we wtorek i piątek w godz. 8.00 - 13.30.
Rejestracja telefoniczna oraz zgłaszanie wizyt domowych w godz. 8.00 - 11.00.
tel.: 48 378 50 12.

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Lipsku

www.szpitallipsko.pl

{"register":{"columns":[]}}