W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.

Oświata

Informacje o szkolnictwie

Oświata to jeden z najważniejszych celów na który gmina kładzie szczególny nacisk i na który przeznacza rok rocznie najwięcej środków finansowych.
W gminie funkcjonują 4 Publiczne Szkoły Podstawowe: w Lipsku, Długowoli, Woli Soleckiej i Krępie Kościelnej, 3 Publiczne Przedszkola Samorządowe: w Lipsku, Krępie Kościelnej, Długowoli oraz Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Lipsku. Do szkół podstawowych i przedszkoli uczęszczają dzieci z 36 sołectw gminy Lipsko oraz z miejscowości należących do gmin sąsiednich. Znaczna część bo około 34% dzieci dojeżdża do szkoły - dowożone autobusami PKS w Ostrowcu Św. W szkołach i przedszkolach pracuje 139 nauczycieli z którzy wszyscy posiadają wykształcenie wyższe, a około 93% uzyskało stopień zawodowy nauczyciela dyplomowanego.  Na terenie gminy Lipsko znajduje się również Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Hucie, który sprawuje opiekę nad 78 uczniami i zatrudnia 49 nauczycieli i 11 wychowawców. Wychowankami Ośrodka są dzieci z terenu gminy Lipsko i innych gmin województwa mazowieckiego.

Wykaz placówek oświatowych

{"register":{"columns":[]}}