W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.

Referaty i samodzielne stanowiska pracy

Burmistrz Miasta i Gminy Lipsko

Jacek Wielorański

e-mail: burmistrz@lipsko.eu

Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Lipsko

Radosław Winiarczyk

tel.: 48 378 41 48
e-mail: z-ca.burmistrza@lipsko.eu

Sekretarz

Artur Dygas

tel.: 48 378 41 23
e-mail: sekretarz@lipsko.eu

Skarbnik

Anna Woźniak

tel.: 48 378 41 24
e-mail: skarbnik@lipsko.eu

Referat administracyjno - organizacyjny

Obsługa Rady Miejskiej, ewidencja działalności gospodarczej, obsługa administracyjna urzędu, promocja gminy, informatyzacja urzędu, sport, rozwiązywanie problemów alkoholowych, profilaktyka przeciwalkoholowa, obrona cywilna, rejestracja przedpoborowych, bhp i p.poż, roboty publiczne, archiwum.

Monika Chmielnicka, inspektor ds. kadrowych i pracowniczych
tel.: 48 378 41 31, e-mail: monika.chmielnicka@lipsko.eu
Anna Idzikowska, inspektor ds. obsługi rady miejskiej, sekretariatu i interesantów, koordynator kontroli zarządczej
tel.: 48 378 41 27, e-mail: rada@lipsko.eu
Marcin Wojciechowski, starszy informatyk
tel.: 48 378 41 40, e-mail: info@lipsko.eu
Przemysław Tomasik, informatyk
tel.: 48 378 41 40, e-mail: admin@lipsko.eu
Jan Cyran, inspektor ds. ppoż, Komendant Miejsko Gminnej Ochrony Przeciwpożarowej
tel.: 48 378 41 41, e-mail: jan.cyran@lipsko.eu
Andrzej Sikorski, podinspektor ds. gospodarczych i archiwum zakładowego
tel.: 48 378 41 42 (43), e-mail: archiwum@lipsko.eu
Wojciech Krasiński, inspektor ds. zarządzania kryzysowego, ochrony ludności i spraw obywatelskich
tel.: 48 378 41 39, e-mail: wojciech.krasinski@lipsko.eu
Katarzyna Gierasińska, referent ds. organizacyjnych, promocji i rozwoju
tel.: 48 378 41 27, e-mail: oswiata@lipsko.eu

Referat finansowo - księgowy

Realizacja podatków i opłat, księgowość podatków lokalnych, księgowość budżetowa, opłaty skarbowe, podatki od środków transportowych, realizacja budżetu, wpłaty i wypłaty (kasa), wypłata podatku akcyzowego od paliwa rolniczego.

Anna Woźniak, Skarbnik
tel.: 48 378 41 24, e-mail: skarbnik@lipsko.eu
Iwona Buza, z-ca Skarbnika
tel.: 48 378 41 24, e-mail: iwona.buza@lipsko.eu
Beata Figura, inspektor ds. płac
tel.: 48 378 41 30, e-mail: beata.figura@lipsko.eu
Magdalena Stempień, referent ds. VAT i ewidencji środków trwałych
tel.: 48 378 41 30, e-mail: magdalena.stempien@lipsko.eu
Agnieszka Kozdemba, inspektor ds. księgowości budżetowej
tel.: 48 378 41 25, e-mail: agnieszka.kozdemba@lipsko.eu
Maria Gorzelana, pomoc administracyjna
tel.: 48 378 41 25, e-mail: maria.gorzelana@lipsko.eu
Beata Przybylska, inspektor ds księgowości podatkowej
tel.: 48 378 41 28, e-mail: beata.przybylska@lipsko.eu
Sylwia Ptak, inspektor ds. księgowości podatkowej
tel.: 48 378 41 28, e-mail: sylwia.ptak@lipsko.eu
Agnieszka Mordak, inspektor ds. wymiaru podatków i opłat lokalnych
tel.: 48 378 41 29, e-mail: amordak@lipsko.eu
Małgorzata Malec, podinspektor ds. wymiaru podatków i opłat lokalnych
tel.: 48 378 41 29, e-mail: malgorzata.malec@lipsko.eu
Patrycja Włodek, pomoc administracyjna, kasa - wpłaty gotówkowe do godz. 14:15, wpłaty kartą poniedziałek, środa, czwartek do godz. 15:30. (wtorek do godz. 16:00, piątek do godz. 15:00)
tel.: 48 378 41 49, e-mail: patrycja.wlodek@lipsko.eu, kasa@lipsko.eu
Jolanta Przybylska, inspektor ds. księgowości budżetowej - oświata
tel.: 48 378 41 38, e-mail: jolanta.przybylska@lipsko.eu
Agnieszka Chyła-Mróz, inspektor ds. płac - oświata
tel.: 48 378 41 38, e-mail: agnieszka.chyla@lipsko.eu

Urząd stanu cywilnego

Sprawy w zakresie sporządzania aktów urodzenia, małżeńskich i zgonów, wydawanie odpisów, przyjmowanie wniosków i wydawanie dowodów osobistych, ewidencja ludności.

Tomasz Kosno, zastępca kierownika Urzędu Stanu Cywilnego
tel.: 48 378 41 45, e-mail: tkosno@lipsko.eu
Magdalena Góralska, inspektor ds. dowodów osobistych
tel.: 48 378 41 46, e-mail: magdalena.goralska@lipsko.eu
Barbara Grzeszczyk, inspektor ds. ewidencji ludności
tel.: 48 378 41 46, e-mail: bgrzeszczyk@lipsko.eu

Referat rozwoju gospodarczego, mienia komunalnego i ochrony środowiska

Administracja architektoniczno - budowlana, zagospodarowanie przestrzenne, inwestycje budowlane, rolnictwo, ochrona środowiska, drogownictwo, łączność, oświetlenie uliczne, gospodarka gruntami, geodezja, mienie komunalne.

Radosław Winiarczyk, z-ca kierownika, zamówienia publiczne i inwestycje
48 378 41 48, e-mail: radoslaw.winiarczyk@lipsko.eu
Marek Krupa, inspektor ds. rolnictwa i ochrony środowiska
tel.: 48 378 41 35, e-mail: mkrupa@lipsko.eu
Barbara Jach, inspektor ds. gospodarki odpadami i ochrony środowiska
tel.: 48 378 41 36, e-mail: barbara.jach@lipsko.eu
Ilona Chlebna, inspektor ds. planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz rewitalizacji miejskich przestrzeni publicznych
tel.: 48 378 41 33, e-mail: ilona.chlebna@lipsko.eu
Magda Sokół, inspektor ds. gospodarki gruntami i nieruchomościami
tel.: 48 378 41 34, e-mail: magda.sokol@lipsko.eu
Emil Penkała, inspektor ds. infrastruktury komunalnej i drogownictwa
tel.: 48 378 41 48, e-mail: epenkala@lipsko.eu
Fabian Smaga, inspektor ds. zasobów mieszkaniowych i komunalnych
tel.: 48 378 41 34, e-mail: fabian.smaga@lipsko.eu

Stanowiska samodzielne

Marta Lerka, radca prawny
tel.: 48 378 41 26, e-mail: radca@lipsko.eu
Mirosław Łojek, inspektor ds. edukacji
tel.: 48 378 41 37, e-mail: mlojek@lipsko.eu

{"register":{"columns":[]}}