W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Zarządzenie Nr 8/2018 Wójta Gminy Kaczory z dnia 12 stycznia 2018 zmieniające Regulamin wynagradzania pracowników niepedagogicznych Publicznego Przedszkola w Rzadkowie

07.03.2018

Zarządzenie Nr 8/2018

Wójta Gminy Kaczory

z dnia 12 stycznia 2018 r.

zmieniające Regulamin wynagradzania pracowników niepedagogicznych Publicznego Przedszkola w Rzadkowie

 

Na podstawie art. 39 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych ( Dz. U. z 2016 r., poz. 902 z późn. zm. ) w związku z art. 68 ust. 8 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe ( Dz. U. z 2017 r., poz. 59 z późn. zm. ) zarządza się, co następuje:

 

§ 1. W Regulaminie wynagradzania pracowników niepedagogicznych Publicznego Przedszkola w Rzadkowie ustalonym Zarządzeniem Nr 154/2009 Wójta Gminy Kaczory z dnia 4 czerwca 2009 r. w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania pracowników niepedagogicznych Publicznego Przedszkola w Rzadkowie, zmienionym Zarządzeniem Nr 53/2017 z dnia 20 września 2017 r. wprowadza się następującą zmianę

- załącznik nr 2 do w/w Regulaminu otrzymuje brzmienie jak w załączniku do niniejszego Zarządzenia.

 

§ 2. Regulamin wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia podania go do wiadomości wszystkim pracownikom, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2018 r. i dostępny jest do wglądu u dyrektora Przedszkola w Rzadkowie. Fakt zapoznania się z Regulaminem pracownik potwierdza na piśmie.

 

Wójt Gminy Kaczory
/-/ mgr Brunon Wolski

Materiały

Zarządzenie Nr 8 2018
Zarządzenie​_Nr​_8​_2018.pdf 0.03MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
03.10.2022 10:02 Maciej Górka
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Wójt
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Zarządzenie Nr 8/2018 Wójta Gminy Kaczory z dnia 12 stycznia 2018 zmieniające Regulamin wynagradzania pracowników niepedagogicznych Publicznego Przedszkola w Rzadkowie 1.0 03.10.2022 10:02 Maciej Górka

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[{"header":"Numer","value":"8 2018","registerId":20055402,"dictionaryValues":[],"nestedValues":[],"showInContent":false,"positionSelector":".article-area__article h2","insertMethod":"after"},{"header":"Data","value":"12 stycznia 2018","registerId":20055402,"dictionaryValues":[],"nestedValues":[],"showInContent":false,"positionSelector":".article-area__article h2","insertMethod":"after"}]}}