W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Zarządzenie Nr 3/2018 Wójta Gminy Kaczory z dnia 12 stycznia 2018 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości będących własnością Gminy, przeznaczonych do dzierżawy.

10.03.2018

Zarządzenie Nr 3/2018

Wójta Gminy Kaczory

z dnia 12 stycznia 2018 r.

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości będących własnością Gminy, przeznaczonych dodzierżawy.

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym( Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm. ), art. 35 ust. 1 i 2 w związku z art. 13 ust.1 i art. 25 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 z późn. zm.) oraz § 4 uchwały Nr X(68)2009 Rady Gminy Kaczory z dnia 23 listopada 2007 r. w sprawie określania zasad prowadzenia gospodarki nieruchomościami w gminie Kaczory ( Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2007 r. Nr 193, poz. 4315 ) zarządza się, co następuje :

 

§ 1. Ogłasza się wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2. 1. Wykaz, o którym mowa w § 1 podlega wywieszeniu na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Kaczory oraz zamieszcza się na stronach internetowych Urzędu.

2. Informację o zamieszczeniu wykazu podaje się do publicznej wiadomości w prasie lokalnej o zasięgu obejmującym co najmniej powiat pilski.

 

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się inspektorowi ds. gospodarki nieruchomościami.

 

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Wójt Gminy Kaczory
/-/ mgr Brunon Wolski

Materiały

Zarządzenie Nr 3 2018
Zarządzenie​_Nr​_3​_2018.pdf 0.04MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
03.10.2022 10:02 Maciej Górka
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Wójt
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Zarządzenie Nr 3/2018 Wójta Gminy Kaczory z dnia 12 stycznia 2018 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości będących własnością Gminy, przeznaczonych do dzierżawy. 1.0 03.10.2022 10:02 Maciej Górka

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[{"header":"Numer","value":"3 2018","registerId":20055402,"dictionaryValues":[],"nestedValues":[],"showInContent":false,"positionSelector":".article-area__article h2","insertMethod":"after"},{"header":"Data","value":"12 stycznia 2018","registerId":20055402,"dictionaryValues":[],"nestedValues":[],"showInContent":false,"positionSelector":".article-area__article h2","insertMethod":"after"}]}}