W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Zarządzenie Nr 2/2018 Wójta Gminy Kaczory z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Gminy Kaczory

10.03.2018

Zarządzenie Nr 2/2018

Wójta Gminy Kaczory

z dnia 10 stycznia 2018 r.

w sprawie zmiany Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Gminy Kaczory

 

Na podstawie art. 39 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902, z późn. zm.), art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) w związku z § 1 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1621) zarządza się, co następuje:

 

§ 1. W Regulaminie wynagradzania pracowników Urzędu Gminy Kaczory ustalonym Zarządzeniem Nr 141/2009 Wójta Gminy Kaczory z dnia 14 kwietnia 2009 r. zmienionym Zarządzeniem: Nr 40/2013 z dnia 7 sierpnia 2013 r., Nr 69/2013 z dnia 30 grudnia 2013 r., Nr 4/2017 z dnia 11 stycznia 2017 r. i Nr 55/2017 z dnia 27 września 2017 r., załącznik Nr 2 do Regulaminu – tabela miesięcznych kwot wynagrodzenia zasadniczego, otrzymuje brzmienie:

 

Kategoria
zaszeregowania
Minimalna kwota
w złotych
Maksymalna kwota
w złotych
I 1700 2200
II 1720 2250
III 1740 2300
IV 1760 2350
V 1780 2400
VI 1800 2500
VII 1820 2550
VIII 1840 2600
IX 1860 2700
X 1880 2900
XI 1900 3000
XII 1920 3300
XIII 1940 3500
XIV 1960 3700
XV 1980 4000
XVI 2000 4400
XVII 2100 4800
XVIII 2200 5200
XIX 2400 5600
XX 2600 6000
XX1 2800 6400
XXII 3000 6800

 

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.

 

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2018 r.

 

Wójt Gminy Kaczory
/-/ mgr Brunon Wolski

Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
03.10.2022 10:02 Maciej Górka
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Wójt
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Zarządzenie Nr 2/2018 Wójta Gminy Kaczory z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Gminy Kaczory 1.0 03.10.2022 10:02 Maciej Górka

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[{"header":"Numer","value":"2 2018","registerId":20055402,"dictionaryValues":[],"nestedValues":[],"showInContent":false,"positionSelector":".article-area__article h2","insertMethod":"after"},{"header":"Data","value":"10 stycznia 2018","registerId":20055402,"dictionaryValues":[],"nestedValues":[],"showInContent":false,"positionSelector":".article-area__article h2","insertMethod":"after"}]}}