W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Zarządzenie Nr 17/2018 Wójta Gminy Kaczory z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie przyjęcia Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Kaczory

10.03.2018

 Zarządzenie Nr 17/2018

Wójta Gminy Kaczory

z dnia 22 lutego 2018 r.

w sprawie przyjęcia Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Kaczory

 

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 9 i art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875, z późn. zm.) oraz art. 22 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami ( Dz. U. z 2017 r. poz. 2187, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:


§ 1. 1. Przyjmuje się Gminną Ewidencję Zabytków Gminy Kaczory zwaną dalej Ewidencją w formie zbioru kart adresowych zabytków nieruchomych i stanowisk archeologicznych.

2. Wykaz obiektów ujętych w Ewidencji stanowią załączniki nr 1 (zabytki nieruchome) i nr 2 (stanowiska archeologiczne) do niniejszego zarządzenia.


§ 2. 1. Ewidencja ma charakter zbioru otwartego i podlega aktualizacji polegającej na włączeniu lub wyłączeniu obiektów lub obszarów.

2. Aktualizacji ewidencji będzie dokonywać Wójt Gminy Kaczory.


§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się inspektorowi ds. gospodarki nieruchomościami.


§ 4. Zarządzenie podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej.


§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Wójt Gminy Kaczory
/-/ mgr Brunon Wolski

Materiały

Zarządznie 17 2018
Zarządznie​_17​_2018.pdf 0.12MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
03.10.2022 10:01 Maciej Górka
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Wójt
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Zarządzenie Nr 17/2018 Wójta Gminy Kaczory z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie przyjęcia Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Kaczory 1.0 03.10.2022 10:01 Maciej Górka

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[{"header":"Numer","value":"17 2018","registerId":20055402,"dictionaryValues":[],"nestedValues":[],"showInContent":false,"positionSelector":".article-area__article h2","insertMethod":"after"},{"header":"Data","value":"22 lutego 2018","registerId":20055402,"dictionaryValues":[],"nestedValues":[],"showInContent":false,"positionSelector":".article-area__article h2","insertMethod":"after"}]}}