W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Zarządzenie Nr 16/2018 Wójta Gminy Kaczory z dnia 12 lutego 2018 r. w sprawie zwołania zebrań wiejskich

12.03.2018

Zarządzenie Nr 16/2018

Wójta Gminy Kaczory

z dnia 12 lutego 2018 r.

w sprawie zwołania zebrań wiejskich

 

Na podstawie § 11 ust. 1 Statutu sołectw, ustalonych uchwałą Nr XIV/79/2004 Rady Gminy Kaczory z dnia 13 maja 2004 r. w sprawie nadania statutów sołectwom Gminy Kaczory (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2004 r. Nr 101, poz. 2033) zarządza się, co następuje:

 

§ 1. Zwołuje się w sołectwach Gminy Kaczory zebrania wiejskie, zgodnie z harmonogramem, stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2. Ustala się następujący porządek zebrania:

    1) Sprawozdanie sołtysa z dotychczasowej działalności.

    2) Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.

    3) Informacje kierowników gminnych jednostek organizacyjnych:

        a) Dyrektor Gminnego Zespołu Oświaty – stan oświaty po reformie oświaty,

        b) Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – realizacja programu 500+, świadczenia rodzinne,

        c) Dyrektor Zakładu Usług Wodnych i Kanalizacyjnych – eksploatacja sieci kanalizacyjnej.

    4) Informacja Wójta Gminy Kaczory o podejmowaniu działań inwestycyjnych na terenie Gminy Kaczory.

    5) Wolne głosy i wnioski.

 

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się sołtysom.

 

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

 

Wójt Gminy Kaczory
/-/ mgr Brunon Wolski

Materiały

Harmonogram zebrań wiejskich
Harmonogram​_zebrań​_wiejskich.pdf 0.06MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
03.10.2022 10:01 Maciej Górka
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Wójt
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Zarządzenie Nr 16/2018 Wójta Gminy Kaczory z dnia 12 lutego 2018 r. w sprawie zwołania zebrań wiejskich 1.0 03.10.2022 10:01 Maciej Górka

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[{"header":"Numer","value":"16 2018","registerId":20055402,"dictionaryValues":[],"nestedValues":[],"showInContent":false,"positionSelector":".article-area__article h2","insertMethod":"after"},{"header":"Data","value":"12 lutego 2018","registerId":20055402,"dictionaryValues":[],"nestedValues":[],"showInContent":false,"positionSelector":".article-area__article h2","insertMethod":"after"}]}}