W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

ZAPYTANIE OFERTOWE - PUBLICZNE PRZEDSZKOLE W ZELGNIEWIE - Przedmiotem zamówienia jest modernizacja elewacji budynku Publicznego Przedszkola w Zelgniewie.

25.08.2020

Kaczory, 24.08.2020 r.

ZP.272.21.2020

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

wartość szacunkowa poniżej 30 000 euro

 

Zamawiający:

PUBLICZNE PRZEDSZKOLE W ZELGNIEWIE

ul. Wspólna 1 Zelgniewo

64 – 810 Kaczory

tel. (67) 284 23 71

działając na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019r., poz. 1843 ze zmianami)

 

 1. 1. Opis przedmiotu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest modernizacja elewacji budynku Publicznego Przedszkola w Zelgniewie.
  Szczegółowy zakres robót zawiera kosztorys ofertowy wraz z przedmiarem robót, który stanowi załącznik do niniejszego zapytania ofertowego.
 2. Termin realizacji zamówienia:
  60 dni od daty podpisania umowy
 3. Okres gwarancji: na wykonane prace 36 miesięcy od daty odbioru końcowego.
 4. Warunki płatności: przelew 21 dni, od daty dostarczenia Zamawiającemu poprawnie wystawionej faktury wraz z podpisanym przez obie Strony protokołem odbioru robót.
 5. Kryterium wyboru ofert:
  Podstawą wyboru oferty będzie cena brutto za wykonanie zamówienia.
  Podana przez Wykonawcę cena będzie ceną ryczałtową przez cały okres obowiązywania umowy i nie podlega podwyższeniu.
 6. Miejsce i termin składania ofert:
  Ofertę należy złożyć w Urzędzie Gminy Kaczory, ul. Dworcowa 22, pok. nr 8, do dnia
  28 sierpnia 2020r. do godziny 1000 . Istnieje możliwość przesłania oferty drogą mailową na adres: inwestycje@kaczory.pl.
  Otwarcie ofert nastąpi w dniu 28 sierpnia 2020r. o godz. 1015.
 7. Uwagi końcowe:
  niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania Gminy Kaczory do zawarcia umowy,
  Gmina Kaczory zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny;
 8. Kontakt:
  Dodatkowe informacje dotyczące zamówienia można uzyskać u p. Kariny Jaśniak, pok. nr 8, tel.(67) 284 23 71 wew. 18.

Marzenna Malińska

   Dyrektor Publicznego Przedszkola

Materiały

dokumentacja foto Zelgniewo elewacja przedszkola
dokumentacja​_foto​_Zelgniewo​_elewacja​_przedszkola.pdf 12.80MB
KO bez cen z przedmiarem robót Malowanie elewacji szkoły - przedszkola-1
KO​_bez​_cen​_z​_przedmiarem​_robót​_Malowanie​_elewacji​_szkoły​_-​_przedszkola-1.pdf 0.09MB
załącznik nr 1 - formularz ofertowy
załącznik​_nr​_1​_-​_formularz​_ofertowy.doc 0.04MB
załącznik nr 2- oświadczenie
załącznik​_nr​_2-​_oświadczenie.doc 0.03MB
Informacja z otwarcia ofert 28.08.2020
Informacja​_z​_otwarcia​_ofert​_28082020.doc 0.04MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
29.11.2022 12:01 Maciej Górka
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Inwestycje
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
ZAPYTANIE OFERTOWE - PUBLICZNE PRZEDSZKOLE W ZELGNIEWIE - Przedmiotem zamówienia jest modernizacja elewacji budynku Publicznego Przedszkola w Zelgniewie. 1.0 29.11.2022 12:01 Maciej Górka

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}