W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

XX Sesja Rady Gminy Kaczory

14.05.2021

14 maja 2021 r. odbyła się XX sesja Rady Gminy. Jednym z najważniejszych jej punktów było udzielenie wotum zaufania oraz absolutorium Wójtowi Gminy za 2020 rok. Udzielenie wotum poprzedzone było debatą nad Raportem o stanie Gminy, który obejmuje podsumowanie działalności Wójta w roku 2020 oraz pracy administracji samorządowej. Uchwałę za udzieleniem wotum podjęto jednogłośnie.

Absolutorium, czyli potwierdzenie przez Radę Gminy, że Wójt prawidłowo zrealizował budżet, poprzedziło odczytanie sprawozdania finansowego, wniosku Komisji Rewizyjnej oraz opinii RIO w Poznaniu. Do ważniejszych zadań 2020 r. należało dokończenie budowy ścieżki rowerowej Kaczory-Krzewina-Dziembowo, przebudowa ul. Leśnej w Kaczorach, rozbudowa szatni sportowej w  Dziembowie czy rozpoczęcie modernizacji budynku Urzędu Gminy. Również i tym razem radni przyznali Wójtowi absolutorium jednogłośnie.

Przedmiotem obrad były też m.in. zmiany uchwały budżetowej na 2021 r., Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2021-2026 oraz Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.

Wideo

Zdjęcia (2)

{"register":{"columns":[]}}