W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Wręczenie aktów powierzenia stanowisk dyrektorom szkół

12.08.2014

Wręczenie aktów powierzenia stanowisk dyrektorom szkół

W dniu 8 sierpnia 2014 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Kaczorach Pan Brunon Wolski wójt gminy Kaczory w obecności Pani Zdzisławy Kępczyńskiej dyrektora GZEASiP w Kaczorach oraz Pani Teresy Strzeleckiej dyrektora Szkoły Podstawowej w Śmiłowie wręczył akty powierzenia stanowisk dyrektorom szkół.

Funkcję dyrektora w Szkole Podstawowej w Śmiłowie sprawować będzie Pani Dorota Kończak, a funkcję dyrektora Szkoły Podstawowej im. Ofiar Gór Morzewskich w Morzewie Pani Jolanta Pranke. Dyrektorzy pełnić będą funkcję od 1 września 2014 r.

W związku z podjęciem decyzji przez Panią Teresę Strzelecką obecną dyrektor Szkoły Podstawowej w Śmiłowie o przejściu na emeryturę, zaszła konieczność przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora szkoły w Śmiłowie. Po 5-cio letnim sprawowaniu funkcji dyrektora Szkoły Podstawowej w Morzewie wygasła kadencja Pani Jolancie Pranke dyrektorowi szkoły, co spowodowało ogłoszenie konkursu również dla szkoły w Morzewie.

Komisja konkursowa składała się z 8 członków: trzech przedstawicieli organu prowadzącego szkołę, dwóch przedstawicieli organu sprawującego nadzór pedagogiczny, jednego przedstawiciela rady pedagogicznej, jednego przedstawiciela rady rodziców oraz jednego przedstawiciela związków zawodowych. Podczas rozmowy z komisją kandydaci przedstawili koncepcję funkcjonowania i rozwoju szkoły oraz odpowiadali na pytania zadawane przez członków komisji. Następnie, w wyniku tajnego głosowania komisja wyłoniła w/w kandydatów na stanowiska dyrektorów.

Wręczając akty powierzenia stanowisk Pan Brunon Wolski pogratulował wygrania konkursu oraz życzył dyrektorom satysfakcji z pracy zawodowej i trafnych decyzji w zarządzaniu.

Zdzisława Kępczyńska
/dyrektor GZEASiP/

Zdjęcia (2)

{"register":{"columns":[]}}