W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

W dniu 28 kwietnia 2021 r. odszedł od nas pan Alfons Nowak

12.05.2021

W dniu 28 kwietnia 2021 r. odszedł od nas pan Alfons Nowak, jeden z ostatnich w naszej gminie uczestników walk o wolną Polskę podczas II wojny światowej.

Urodził się 3 sierpnia 1924 r. w Krzewinie. W 1940 r. dom rodzinny w Morzewie przejęli Niemcy, a pan Alfons wspólnie z rodziną został wysiedlony do województwa lubelskiego.

Po oswobodzeniu w sierpniu 1944 r. trafił do wojska. Przeszedł długi szlak bojowy od Włodawy, przez Wał Pomorski, po Kołobrzeg i Szczecin. Uczestniczył w forsowaniu Odry, Nysy oraz w walkach pod Budziszynem i Dreznem. Do Armii Wojska Polskiego wcielony został 27 sierpnia 1944 r., gdzie najpierw zasilał szeregi: 21 zapasowego pułku artylerii we Włodawie, później 50 i 70 pułku artylerii Haubic 122. W lutym 1946 r. trafił do 67 pułku artylerii ciężkiej drugiej baterii, gdzie awansował na bombardiera. Z wojska zwolniony został dopiero 9 lutego 1947 r. Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej w 2003 r. mianował pana Alfonsa (nie będącego już w czynnej służbie) na podporucznika Wojska Polskiego.

Za czynny udział w walkach podczas II wojny światowej pan Alfons został uhonorowany wieloma medalami i odznaczeniami wojskowymi. Pierwsze trzy medale przyznano mu w 1946 r. W maju Minister Obrony Narodowej nadał mu „Medal Zwycięstwa i Wolności 1945”. Siedem miesięcy później za udział w walkach zbrojnych z Niemcami w latach 1939-1945 oraz zwycięską walkę o nowe granice na Odrze, Nysie i wybrzeżu Bałtyckim otrzymał „Odznakę Grunwaldzką” i „Medal za Odrę, Nysę i Bałtyk”. W kwietniu 1970 r. Przewodniczący Rady Państwa odznaczył go Brązowym Medalem „Zasłużony na Polu Chwały”, a dwa lata później Minister Obrony Narodowej – „Medalem za udział w walkach o Berlin”. Pan Alfons posiada również „Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski” (1981 r .), Odznakę Weterana Walk o Niepodległość (1998 r.) oraz Krzyż Pamiątkowy „Czyn Frontowy I i II Armii Wojska Polskiego 1943-1945 (2010 r.)

 

Pan Alfons ożenił się w 1951 r. Wspólnie z żoną Anną dochował się szóstki dzieci – dwóch synów i czterech córek.

 

Przez kilka lat był działaczem Kółka Rolniczego w Morzewie. Jednak główne jego działania skupiały się przede wszystkim wokół Gminnego Koła Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych (dawniej Związku Bojowników o Wolność i Demokrację) którego członkiem był przez czterdzieści dwa lata. Funkcję prezesa w związku przejął będąc już na emeryturze w 1997 r. W trakcie swojej piętnastoletniej prezesury podjął szereg działań mających na celu kształtowanie aktywnych postaw w działaniu dla dobra ojczyzny. Otaczał opieką członków związku oraz wdowy po kombatantach, udzielając im wsparcia w sprawach socjalnych i zdrowotnych. Biorąc udział w tzw. „żywych lekcjach historii” w miejscowych szkołach wychowywał młodzież w duchu patriotycznym oraz przyczynił się do popularyzacji i utrwalenia w pamięci społecznej dziejów walk niepodległościowych. Wspólnie z członkami związku otaczał opieką miejsca pamięci narodowej, usytuowane na terenie gminy Kaczory oraz zachęcał młodzież do podobnych działań. Przyczynił się również do ufundowania w 1992 r. nowego sztandaru dla związku. Jako członek pocztu sztandarowego w latach 1975–2014 był współorganizatorem i uczestnikiem wszystkich gminnych uroczystości związanych z walkami o niepodległość. Choć Koło Związku w Kaczorach rozwiązano w 2012 r. (ze względu na topniejące szeregi członków), pan Alfons nadal uczestniczył w najważniejszych imprezach gminnych.

Był ujmującym rozmówcą i znakomitym gawędziarzem. Potrafił nie tylko barwnie opowiadać, ale też trafnie coś podsumować jednym zdaniem lub słowem. Te umiejętności oraz skromność sprawiały, że ludzie chętnie go słuchali. Nie raz zdarzało się, że odwiedzający Kaczory goście ciekawi byli jego opowieści o dawnych czasach – głównie o losach wojennych, osobach które spotykał na swojej drodze, kolegach, o których zawsze mówił dobrze… Pan Alfons nie był jednak zamknięty w przeszłości. Często zaglądał do urzędu gminy, aby zapytać jak się mają sprawy naszej społeczności. Nie raz brał też udział w sesjach rady gminy jako gość. Był serdecznym i prostolinijnym człowiekiem. Lubił ludzi, a oni jego. Panie Alfonsie, dziękujemy, oddajemy Panu cześć i hołd za godnie spędzone długie życie na naszej ziemi i zapewniamy, że zapisał się Pan w naszej pamięci na zawsze.

W imieniu społeczności gminnej –
Brunon Wolski – Wójt Gminy Kaczory
oraz pracownicy Urzędu Gminy
i jednostek organizacyjnych

Zdjęcia (1)

{"register":{"columns":[]}}