W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Ustalenie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu

Ustalenie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu

Symbol:
6730

Wydział:


Podstawa prawna:
Art. 50-67 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

Opłaty:
0 zł - opłaty skarbowej nie płacą właściciele oraz użytkownicy wieczyści
598 zł - opłata wnoszona przez pozostałe podmioty (w szczególności osoby trzecie, niebędące właścicielem lub użytkownikiem wieczystym nieruchomości)
17 zł - za ewentualne pełnomocnictwo
56 zł - przeniesienie decyzji

Termin odpowiedzi:
Do miesiąca, w sprawach skomplikowanych do dwóch miesięcy. Do podanych terminów nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania, okresu trwania mediacji oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo przyczyn niezależnych od organu.

Jednostka odpowiadająca:
inspektor d/s gospodarki przestrzennej

Tryb odwoławczy:
Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji, do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Pile za pośrednictwem Wójt Gminy Kaczory.

Uwagi:
W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia.

Dokumenty:
  • Wniosek o ustalenie warunków zabudowy i zagospodarowaniu terenu (wymagany)

Materiały

Wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy (2022)
Wniosek​_o​_wydanie​_decyzji​_o​_warunkach​_zabudowy​_(2022).pdf 0.14MB
{"register":{"columns":[]}}