W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Trwają wybory w sołectwach

09.02.2015

Trwają wybory w sołectwach

Koniec stycznia i pierwsza połowa lutego to w gminie Kaczory okres organizacji zebrań wiejskich. W tym roku mają one charakter sprawozdawczo-wyborczy, co oznacza, że oprócz sprawozdań z działalności rad sołeckich, sołtysów oraz komisji rewizyjnych odbywają się wybory do tych organów. Na dwanaście posiedzeń zaplanowanych w harmonogramie zebrań 2015 odbyło się do chwili obecnej siedem. I tak, wyboru sołtysów, członków rad sołeckich i komisji rewizyjnych dokonano już w Jeziorkach, Dziembowie, Dziembówku, Morzewie, Krzewinie, Kaczorach oraz Prawomyślu – Byszewicach.

Dzięki bardzo dobrej frekwencji, większość zebrań odbyła się w pierwszym terminie. O fotel sołtysa w siedmiu sołectwach ubiegało się 12 kandydatów. Zmiana nastąpiła w trzech miejscowościach. W Krzewinie funkcję gospodarza po dotychczasowym sołtysie Janie Marciniaku, przejęła Karolina Wajer. Natomiast w Kaczorach i Prawomyślu- Byszewicach rządy w bieżącej kadencji sprawować będą Henryk Witt (Kaczory) i Natalia Maśnica (Prawomyśl-Byszewice). W pozostałych miejscowościach sołtysować nadal będą: Janusz Michaelis (Jeziorki), Jan Kieruj (Dziembowo), Zenon Kin (Morzewo) i Jan Robakowski (Dziembówko).

W nowo wybranych radach sołeckich w bieżącej kadencji zasiądą natomiast: Jeziorki – Elżbieta Przewoźniak, Adam Luc, Marek Kąckowski, Krzysztof Janik; Krzewina – Regina Gawron, Danuta Marciniak, Elżbieta Ratajczak, Przemysław Rentz; Dziembówko – Paulina Miedzianowska, Patryk Pikowski, Jan Twardowski, Marcin Karkut, Henryk Woźniak, Lucyna Szumilas; Morzewo – Dorota Bochyńska, Barbara Cieluch, Przemysław Fintz, Iwona Kończak, Marek Martenka, Bartłomiej Mellenthin; Dziembowo – Adam Stępniewski, Stanisław Gruntkowski, Monika Heymann, Roman Rajek, Roma Gapińska, Anna Figurska, Anna Obrowska, Maria Bąkowska; Prawomyśl-Byszewice – Piotr Wojciechowski, Danuta Czarnecka, Renata Kufel i Magdalena Zielińska; Kaczory – Marek Biedroń, Zbigniew Cysarz, Rajmund Maślanka, Stanisław Mizerkiewicz, Andrzej Rybiński, Wanda Sądej i Joanna Zwierzyńska.

W każdym sołectwie zgłoszono liczne wnioski i zapytania.

W Jeziorkach zaproponowano budowę ścieżki rowerowej łączącej Jeziorki z Piłą oraz zgłoszono konieczność uzupełnienia oświetlenia we wsi.

W Morzewie wnioskowano o oznakowanie (pasami lub słupkami) drogi powiatowej na odcinku od skrzyżowania z drogą Morzewo – Krzewina do mostu nad rzeką Noteć. W dalszej kolejności zwrócono się z prośbą o możliwość dofinansowania przez gminę zakupu nowego samochodu dla jednostki OSP Morzewo.

W Dziembówku podkreślono potrzebę uzupełnienia punktów świetlnych oraz systematycznego, częstego przeglądu przepustów burzowych przy budynkach gospodarczych we wsi.

W Krzewinie zasygnalizowano konieczność budowy chodnika przy drodze powiatowej od skrzyżowania w kierunku Chodzieży. Zdaniem mieszkańców naprawy wymagają także elementy betonowe ochraniające pobocze na powyższym odcinku drogi.

W Dziembowie zgłoszono zastrzeżenia do niedawno modernizowanej drogi powiatowej (zła nawierzchnia tej drogi przed skrzyżowaniem w centrum wsi powoduje zalewanie posesji).

W Prawomyślu zgłoszono wnioski dotyczące dróg powiatowych – wykonanie chodnika od skrzyżowania w kierunku cmentarza oraz brak wjazdów i zjazdów dla rowerów przy wykonanym niedawno ciągu pieszo-rowerowym w Byszewicach. Wnioskowano także o dofinansowanie przez gminę renowacji płyty boiska sportowego oraz utwardzenie płytą betonową skarpy rowu przy drodze gminnej. Apelowano o ponowne utwardzenie pobocza po pracach, związanych z założeniem kabla energetycznego oraz zgłoszono problem niszczącej działalności bobrów, wskutek której podrywane są drogi łąkowe.

Zdjęcia (5)

{"register":{"columns":[]}}