W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Termin kwalifikacji wojskowej w dniach od 2 listopada do 5 listopada

22.10.2021

Termin kwalifikacji wojskowej

Termin kwalifikacji wojskowej dla Gminy Kaczory został wyznaczony
– w dniach od 2 listopada do 4 listopada 2021 r.
Termin stawiennictwa kobiet w dniu 5.11.2021 r.

Miejsce przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej:
– Piła , aleja Niepodległości 33/35  
(budynek B Starostwa Powiatowego w Pile).
Osoby, które z przyczyn obiektywnych nie będą mogły zgłosić się w wyznaczonym terminie
prosimy o wcześniejszą informację,
tel. 67 2842371 w. 43

Obowiązek stawienia się do kwalifikacji wojskowej:
Do stawienia się do kwalifikacji wojskowej w 2021 r. wzywa się:
1) mężczyzn urodzonych w 2002 r.;
2) mężczyzn urodzonych w latach 1997-2001, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej;
3) osoby urodzone w latach 2000-2001, które:
a) zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej,
b) zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej i złożyły, w trybie art. 28 ust. 4 i 4b ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, wniosek o zmianę kategorii zdolności      do czynnej służby wojskowej przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej;
4) kobiety urodzone w latach 1997-2002, posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej lub pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2020/2021 kończą naukę w szkołach lub uczelniach medycznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych albo będące studentkami lub absolwentkami szkół lub kierunków, o których mowa w § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie wskazania grup kobiet poddawanych obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej (Dz. U. poz. 944);
5) osoby, które ukończyły 18 lat życia i zgłosiły się ochotniczo do pełnienia służby wojskowej, jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.

DOKUMENTY POTRZEBNE DO KWALIFIKACJI WOJSKOWEJ:

    dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość;
    2. dokumentację medyczną (jeżeli posiadają);
    3. aktualną fotografię o wymiarach 3×4 cm bez nakrycia głowy;
    4.dokumenty potwierdzające wykształcenie albo zaświadczenie o kontynuacji nauki; dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje zawodowe. Podstawa prawna:
    • Ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony RP (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 372),
    • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej z dnia 23 listopada 2009 r. w sprawie kwalifikacji wojskowej (tj. Dz. U. z 2017 r., poz.1980),
    • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej z dnia 7 stycznia 2021 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2021 r. (Dz. U. z 2021 r., poz. 47),
    • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie wskazania grup kobiet poddawanych obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej (Dz. U. z 2017 r., poz. 944).

{"register":{"columns":[]}}