W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Stypendia dla studentów Gminy Kaczory

13.10.2014

Zdjęcie przedstawia po lewej stronie kobietę i mężczyznę w strojach biurowych, rozmawiających ze sobą, po prawej stronie na beżowym tle zarys grafiki z literą i oraz napis Informacja.

Zgodnie z uchwałą Rady Gminy Kaczory mieszkańcy naszej gminy zameldowani na pobyt stały, będący studentami i doktorantami wyższych szkół publicznych i niepublicznych, kształcący się w systemie studiów stacjonarnych i zaocznych mogą ubiegać się o pomoc materialną – stypendium. Pomoc materialna może być przyznana studentom, których dochód miesięczny brutto na osobę w rodzinie nie przekracza minimalnego wynagrodzenia za pracę (w roku 2014 jest to kwota 1680 zł.).

Wnioski o przyznanie stypendium należy składać w Urzędzie Gminy w Kaczorach, pokój nr 12.

Stypendium może być przyznane studentowi jeden raz w semestrze. Stypendium nie przysługuje w okresie powtarzania roku (semestru) oraz urlopu dziekańskiego.

Wójt Gminy Kaczory może przyznać pomoc materialną w formie stypendium doktorantom stacjonarnych studiów doktoranckich.

Zdzisława Kępczyńska
dyrektor GZEASiP w Kaczorach

{"register":{"columns":[]}}