W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Stypendia dla studentów Gminy Kaczory

03.10.2017

baner stypendia

Zgodnie z uchwałą Rady Gminy Kaczory mieszkańcy naszej gminy zameldowani na pobyt stały, będący studentami i doktorantami wyższych szkół publicznych i niepublicznych, kształcący się w systemie studiów stacjonarnych i zaocznych mogą ubiegać się o pomoc materialną – stypendium. Pomoc materialna może być przyznana studentom, których dochód miesięczny brutto na osobę w rodzinie nie przekracza minimalnego wynagrodzenia za pracę (w roku 2017 jest to kwota 2000 zł, w 2018 roku – 2100 zł). Wnioski o przyznanie stypendium należy składać w Urzędzie Gminy w Kaczorach, pokój nr 12.

Do wniosku należy dołączyć następujące dokumenty:

  1. Zaświadczenie potwierdzające fakt kształcenia się na wyższej uczelni z podaniem rodzaju studiów i semestru.
  2. Zaświadczenia o dochodach (brutto) członków rodziny prowadzących wspólne gospodarstwo domowe (średnia z 3 miesięcy – brutto).
  3. Oświadczenie o niekorzystaniu z pomocy finansowej z innych źródeł (np. z zakładu pracy, z uczelni itp.).
  4. Dokumenty potwierdzające koszty ponoszone w związku z kształceniem się (dowód wpłaty czesnego, opłaty za akademik, za dojazdy, za wyżywienie, za zakup pomocy naukowych itp.).
  5. Oświadczenie, że członkowie rodziny nie mają innych dochodów poza wskazanymi we wniosku.

Stypendium może być przyznane studentowi jeden raz w semestrze. Stypendium nie przysługuje w okresie powtarzania roku (semestru) oraz urlopu dziekańskiego. Wójt Gminy Kaczory może przyznać pomoc materialną w formie stypendium doktorantom stacjonarnych studiów doktoranckich.

{"register":{"columns":[]}}