W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Spotkanie Noworoczne w Kaczorach

31.01.2018

Spotkanie Noworoczne w Kaczorach

W piątek, 19 stycznia w Gminnym Ośrodku Kultury w Kaczorach miało miejsce tradycyjne spotkanie noworoczne, bogate w życzenia i podziękowania. Wydarzeniu towarzyszyła niecodzienna oprawa muzyczna, a zwieńczyło je wspólne biesiadowanie.

W uroczystości wzięli udział przedstawiciele wszystkich środowisk gminnych oraz zaproszeni goście. Rozpoczął ją koncert zespołu Sonata. Po chórzystkach na scenę ze swoim muzycznym repertuarem wkroczyły dzieci i młodzież z zespołu działającego przy GOK. Zaprezentowała się również gminna orkiestra dęta. Jeżeli chodzi o część artystyczną, wisienką na torcie był spektakularny występ artystów scen poznańskich z Polski i Ukrainy.

Spotkanie Noworoczne w Kaczorach

Wójt, Brunon Wolski w swoim noworocznym wystąpieniu podsumował minione 12 miesięcy. Podkreślił, że gmina stoi na wysokim stopniu rozwoju i wiele rzeczy potrzebnych do dobrego i wygodnego funkcjonowania mieszkańcy już mają. – Ale gmina nie ustaje w wysiłkach, by komfort życia lokalnej społeczności wciąż wzrastał i by młodzi zostawali tutaj i z gminą Kaczory wiązali swoja przyszłość – powiedział wójt. – Jednak to, co dziś mamy to nie tylko nasza zasługa. To także zasługa tych, którzy pracowali przed nami oraz wszystkich ludzi, którzy na przestrzeni lat swoim zaangażowaniem w rozwój lokalnej społeczności dołożyli swą cegiełkę do budowy naszej małej Ojczyzny.

W trakcie uroczystości wójt i Przewodniczący Rady Gminy, Stefan Kowal złożyli swoje podziękowania za dotychczasowa współpracę i wkład w rozwój lokalnej społeczności wielu osobom. Wśród wyróżnionych znalazł się: Alfons Nowak – przedstawiciel Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych. Pan Alfons od lat systematycznie uczestniczy w działalności gminy, wystawia poczet sztandarowy Związku, co podkreśla wagę danej uroczystości i podnosi jej znaczenie wśród mieszkańców.

Spotkanie Noworoczne w Kaczorach

Za dożynki 2017 docenieni zostali: Jan Kieruj – sołtys wsi Dziembowo. Pan Jan wspólnie z osobami współpracującymi wzorowo przygotował w Dziembowie zeszłoroczne gminne święto plonów, co wspaniale posłużyło promocji nie tylko wsi, ale i całej gminy. Gościnność, jaką okazali mieszkańcy Dziembowa, wystrój miejscowości były podziwiane przez wszystkich gości.

Podziękowania otrzymali także starostowie dożynek- Andrzej Obrowski i Aneta Gonia. Władze gminy doceniły ich pracę w przygotowaniu uroczystości i wzorowe pełnienie obowiązków starosty, co wpłynęło m.in. na wysoką ocenę organizacji tego święta. Dożynki nie mogłyby się obyć bez zaangażowania Koła Gospodyń Wiejskich w Dziembowie, prowadzonego przez Natalie Perz. Na jej ręce złożono gratulacje i podziękowania za ciepłe i serdeczne przyjęcie wszystkich przybyłych na rolnicze święto. Władze gminy podkreśliły,  że trud jej i całego KGW został zauważony i doceniony.

Kolejnym mieszkańcem Dziembowa, który podczas spotkania noworocznego odebrał zaszczyty za pracę na rzecz organizacji dożynek był Zygmunt Dorszewski- OSP Dziembowo. Szczególnie zaakcentowano jego wzorową koordynację działań na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa uczestnikom wydarzenia oraz m.in.  osobiste zaangażowanie w organizację wielu innych uroczystości i spotkań integracyjnych dla mieszkańców.

Spotkanie Noworoczne w Kaczorach

Nagrodzono sołtysów za całokształt pracy dla dobra mieszkańców i bezgraniczne zaangażowanie w sprawy służące rozwojowi wsi. Uhonorowano Jana Robakowskiego- sołtysa Dziembówka, Zofię Kościelską- sołtysa Brodnej i Janusza Michaelisa- sołtysa Jeziorek. – Wyrażamy swoją wdzięczność za sumienne wypełnianie swoich obowiązków, troskę o dobro mieszkańców oraz czuwanie nad estetyką miejscowości- napisano w podziękowaniu. – Państwa zaangażowanie i umiejętność skupiania wokół siebie ludzi zaowocowały wzorową organizacją wielu imprez, spotkań i wyjazdów, co przyczynia się do integracji społeczeństwa wsi. Państwa otwartość, bezinteresowność i niesłabnący zapał we wszystkich podejmowanych działaniach na rzecz lokalnej społeczności są godne podziwu i stanowią wzór do naśladowania. Przy nazwisku Jana Robakowksiego zaakcentowano organizację Gali Jeździeckiej, Zofii Kościelskiej- organizację m.in. wyjazdów dla mieszkańców, a Jana Michaelisa-  wspieranie Grupy „Jeziorki – Aktywna Wieś”.

Wyróżniono również Elżbietę Kowalską, szefowa KGW Jeziorkia za całokształt pracy wniesiony  na rzecz lokalnej społeczności.

Wśród pracowników Urzędu Gminy i jednostek podległych zaszczyty odebrali: Agnieszka Grabarska – skarbnik, Zdzisława Kępczyńska – dyr. Gminnego Zespołu Oświaty, Aleksandra Oleszczyk – inspektor ds. inwestycji i zamówień publicznych oraz Maria Stodolska – inspektor ds. gospodarki nieruchomościami.

Agnieszkę Grabarską wyróżniono za wkład pracy wniesiony przy realizacji budżetu w roku 2018 i w latach poprzednich. Dzięki jej pracy możliwe było realizowanie wiele inwestycji jednocześnie, które dobrze służą  mieszkańcom. Umiejętność zarządzania budżetem sprawiło, że mimo realizacji wielu inwestycji o dużej wartości, płynność  przekazywanych środków dla wykonawców poszczególnych zadań była realizowana na bieżąco i nigdy nie stanowiła żadnego problemu przy realizacji budżetu.

Aleksandra Oleszczyk doceniona została m.in. za szczególny profesjonalizm w przygotowaniu do realizacji zadań inwestycyjnych, zwłaszcza na etapie organizacyjnym.

Zdzisława Kępczyńska odebrała podziękowania za organizację oświaty i realizację założeń reformy oświatowej na terenie gminy, co nie było wcale takie proste.

Maria Stodolska z kolei przyjęła wyrazy uznania za rzetelność i profesjonalizm w załatwianiu spraw związanych nie tylko z jej stanowiskiem, ale także przy wykonywaniu dodatkowych obowiązków wynikających z długotrwałych zastępstw innych pracowników. Podkreślono, że pani Maria świetnie kreuje wizerunek dobrego i kompetentnego gminnego urzędnika.

Spotkanie Noworoczne w Kaczorach

W gronie działaczy LZS wyróżnienia przyznano: Marioli Wysockiej -prezes Zjednoczonych  Kaczory oraz wiceprezesowi Mariuszowi Śmiechowskiemu. Podziękowano im za wkład pracy wniesiony na rzecz rozwoju Ludowego Zespołu Sportowego „Zjednoczeni Kaczory” oraz osiągane wyniki w sporcie przez sportowców tego klubu.

Dzięki ich zaangażowaniu i pozostałych członków klubu na miejscowym stadionie w Kaczorach przeprowadzono wiele prac modernizacyjnych, poprawiających jego wizerunek i estetykę. Ich aktywna postawa przyczynia się również do rozwoju sportu i poszerzenia oferty sportowo-rekreacyjnej w gminie. Szczególnie podkreślono wkład wniesiony w krzewienie zamiłowania do piłki nożnej wśród chłopców i dziewcząt oraz zachęcania do aktywnego spędzania czasu wolnego wśród dzieci i młodzieży.

                Nagrodzono również sportowców z terenu gminy: Adama Stodolskiego z Kaczor- judo, Joannę Bemowską ze Śmiłowa-  lekkoatletyka oraz Remogiusza Olszewskiego- także ze Śmiłowa- lekkoatletyka za osiągnięcia sportowe uzyskane w 2017 r. w zawodach na szczeblu krajowym i międzynarodowym.

                Joannie Bemowskiej szczególnie gratulowano ostatnio zdobytych medali brązowych podczas Międzynarodowych Zawodów w Chodzie Sportowym w Zaniemyślu oraz Halowych Mistrzostwach Polski Seniorów w Toruniu.  Remigiuszowi Olszewskiemu- za ostatnio zdobyty złoty medal podczas biegu na 60m w Halowych Mistrzostwach Polski Seniorów w Toruniu oraz srebrny na dystansie 100m w Mistrzostwach Polski  Seniorów w Białymstoku. Adamowi Stodolskiemu za zdobycie V miejsca w Mistrzostwach Świata Juniorów Młodszych w Santiego de Chile oraz złote medale podczas Pucharu Europy Juniorów Młodszych w Teplice (Czechy) i Mistrzostwach Polski Juniorów Młodszych w Gorzowie Wielkopolskim. Cała trójka sportowców otrzymała nagrody finansowe ( po 1500 zł.) za  promocję Gminy Kaczory w szerokich kręgach sportowych.

Spotkanie Noworoczne w Kaczorach

Podczas noworocznej gali wójt Brunon Wolski oraz Przewodniczący RG, Stefan Kowal uroczyste podziękowania przekazali także przedstawicielom OSP Morzewo: Ryszardowi Golla- prezesowi oraz Arkadiuszowi Gawronowi- naczelnikowi jednostki za całokształt pracy wniesiony na rzecz jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Morzewie. Zaznaczono, że działalność obu panów dobrze służy braci strażackiej oraz mieszkańcom całej  społeczności gminnej.

Zdjęcia (5)

{"register":{"columns":[]}}