W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Rekrutacja do szkół i przedszkoli w gminie Kaczory

22.03.2016

Zdjęcie przedstawia po lewej stronie kobietę i mężczyznę w strojach biurowych, rozmawiających ze sobą, po prawej stronie na beżowym tle zarys grafiki z literą i oraz napis Informacja.

Trwają zapisy do przedszkoli i szkół na przyszły rok szkolny 2016/2017. Jak wynika z przepisów ustawy, rekrutacja do publicznych przedszkoli oraz do publicznych szkół odbywa się według szczegółowych zasad, określonych w ustawie. Rekrutacja zostanie przeprowadzona w przypadku większej liczby dzieci niż liczba miejsc. Na rok szkolny 2016/2017 gmina przygotowała 325 miejsc na przyjęcie dzieci do przedszkoli. Gmina zapewnia miejsce w placówkach wychowania przedszkolnego dla wszystkich uprawnionych przedszkolaków.

Zgodnie ze zmianami w ustawie, które weszły w życie 2 listopada 2015 roku został ustalony zarządzeniem wójta harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli oraz klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Kaczory.

Harmonogram jest opublikowany w szkołach i przedszkolach naszej gminy oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej.

Zapisy do przedszkoli na rok szkolny 2016/2017 w naszej gminie już się rozpoczęły. Rekrutacja rozpoczęła się 1 marca 2016 roku i potrwa do 31 marca 2016 r. Jeżeli limit miejsc w danym przedszkolu zostanie wyczerpany rodzicom zaproponowane będzie miejsce w przedszkolu w sąsiedniej miejscowości.

Przyjęcie dzieci do przedszkola odbywa się na podstawie złożonych przez rodziców ( opiekunów prawnych) wypełnionych wniosków zgłoszeń dziecka do przedszkola. Dzieci zamieszkałe na terenie Gminy Kaczory, które na podstawie deklaracji kontynuują edukację przedszkolną są przyjmowane z urzędu.

Prosi się chętnych rodziców o zgłaszanie się do przedszkola w swojej miejscowości w celu wypełnienia podania o przyjęcie dziecka do przedszkola.

W roku szkolnym 2016/2017 dziecko 6-cio letnie ma obowiązek odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego w przedszkolu lub innej formie wychowania przedszkolnego, a od 7 roku życia ma obowiązek szkolny. Na wniosek rodziców dziecko od 6 roku życia ma prawo do rozpoczęcia edukacji szkolnej, wybór miejsca realizacji edukacji pozostaje w kompetencji rodziców. Zgodnie z w/w ustawą został ustalony również harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym oraz terminy składania dokumentów do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Kaczory. Rekrutacja do szkoły rozpocznie się 15 marca 2016 r. i potrwa do 15 kwietnia 2016 r.

Kandydaci zamieszkali w obwodzie publicznej szkoły podstawowej i gimnazjum są przyjmowani do klasy pierwszej z urzędu, natomiast postępowaniem rekrutacyjnym zostaną objęci kandydaci zamieszkali poza obwodem szkoły, jeżeli dana szkoła będzie dysponowała wolnymi miejscami. W miesiącu kwietniu będą opracowywane arkusze organizacyjne na przyszły rok szkolny. Po zakończonej rekrutacji będzie wiadomo ile dzieci oraz ile oddziałów będzie w poszczególnych szkołach i przedszkolach.

{"register":{"columns":[]}}