W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Rejestr zbiorów danych osobowych Gminy Kaczory

28.07.2015

Rejestr zbiorów danych osobowych Gminy Kaczory prowadzony na podstawie:
- art. 36a ust. ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1182 z późn. zm.)
- Rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 11 maja 2015 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez administratora bezpieczeństwa informacji rejestru zbiorów danych ( Dz.U. 2015 poz. 719).


WYKAZ ZBIORÓW DANYCH OSOBOWYCH w Urzędzie Gminy Kaczory
Administrator Danych Osobowych: Gmina Kaczory
Miejscowość: Kaczory
Ulica: Dworcowa 22
Regon: 570791193

Numer zbioru Nazwa zbioru danych osobowych Cel przetwarzania danych osobowych Data wpisu zbioru danych do rejestru Data ostatniej aktualizacji informacji zbioru danych
1 Archiwum zakładowe Dopełnienie obowiązków określonych w przepisach prawa 23.01.2009 22.06.2015
2 Dodatki mieszkaniowe Dopełnienie obowiązków określonych w przepisach prawa 28.10.1999 22.06.2015
3 Dowody osobiste Dopełnienie obowiązków określonych w przepisach prawa 04.11.2003 22.06.2015
4 Dziennik korespondencyjny Dopełnienie obowiązków określonych w przepisach prawa 23.01.2009 22.06.2015
5 Ewidencja decyzji ustalających jednorazową opłatę z tytułu zmiany wartości nieruchomości Dopełnienie obowiązków określonych w przepisach prawa 25.06.2014 22.06.2015
6 Ewidencja (decyzje) osób zobowiązanych do świadczeń rzeczowych i osobistych na rzecz obrony Dopełnienie obowiązków określonych w przepisach prawa 25.06.2014 22.06.2015
7 Ewidencja dzierżawców nieruchomości Dopełnienie obowiązków określonych w przepisach prawa 22.06.2015  
8 Ewidencja innych obiektów świadczących usługi hotelarskie Dopełnienie obowiązków określonych w przepisach prawa 07.07.2014 22.06.2015
9 Ewidencja ludności Dopełnienie obowiązków określonych w przepisach prawa 04.11.2003 22.06.2015
10 Ewidencja najemców mieszkań komunalnych Dopełnienie obowiązków określonych w przepisach prawa 28.10.1999 22.06.2015
11 Ewidencja osób podlegających rejestracji i kwalifikacji wojskowej Dopełnienie obowiązków określonych w przepisach prawa 04.11.2003 22.06.2015
12 Ewidencja osób podlegających rejestracji i kwalifikacji wojskowej Dopełnienie obowiązków określonych w przepisach prawa 23.09.2009 22.06.2015
13 Ewidencja użytkowników wieczystych Dopełnienie obowiązków określonych w przepisach prawa 22.06.2015  
14 Gminna ewidencja zabytków nieruchomych Dopełnienie obowiązków określonych w przepisach prawa 25.06.2014 22.06.2015
15

Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego

 

Dopełnienie obowiązków określonych w przepisach prawa 22.06.2015  
16

Nadawanie numerów porządkowych nieruchomościom

Dopełnienie obowiązków określonych w przepisach prawa 23.01.2009 22.06.2015
17

Obrona cywilna i ochrona ludności

Dopełnienie obowiązków określonych w przepisach prawa 04.11.2003 22.06.2015
18

Organizacje pozarządowe

Zawieranie umów dotacyjnych zgodnie z przepisami prawa 22.06.2015  
19

Oświadczenia majątkowe

Dopełnienie obowiązków określonych w przepisach prawa 23.01.2009 22.06.2015
20

Rejestr członków ochotniczych straży pożarnych

Dopełnienie obowiązków określonych w przepisach prawa 07.07.2014 22.06.2015
21

Rejestr decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu

Dopełnienie obowiązków określonych w przepisach prawa 23.01.2009 22.06.2015
22

Rejestr posiadaczy zbiorników bezodpływowych

Dopełnienie obowiązków określonych w przepisach prawa 22.06.2015  
23

Rejestr posiadaczy przydomowych oczyszczalni ścieków

Dopełnienie obowiązków określonych w przepisach prawa 10.04.2014 22.06.2015
24

Rejestr umów na wykonanie prac remontowych w budynkach komunalnych

Dopełnienie obowiązków określonych w przepisach prawa 07.07.2014 22.06.2015
25

Rejestr skarg i wniosków

Dopełnienie obowiązków określonych w przepisach prawa 28.10.1999 22.06.2015
26

Rejestr wniosków dotyczących wpisu do CEiDG

Dopełnienie obowiązków określonych w przepisach prawa 10.04.2014 22.06.2015
27

Rejestr wyborców

Dopełnienie obowiązków określonych w przepisach prawa 22.06.2015  
28

Rejestr zezwoleń - decyzji na sprzedaż napojów alkoholowych

Dopełnienie obowiązków określonych w przepisach prawa 23.01.2009 22.06.2015
29

Rozgraniczanie nieruchomości

Dopełnienie obowiązków określonych w przepisach prawa 22.06.2015  
30

Rozliczenia w tym wezwania do zapłaty

Dopełnienie obowiązków określonych w przepisach prawa 22.06.2015  
31

USC – Akty Stanu Cywilnego

Dopełnienie obowiązków określonych w przepisach prawa 23.01.2009 22.06.2015
32

Utrzymanie i eksploatacja obiektów i urządzeń komunalnych – wnioski najemców

Dopełnienie obowiązków określonych w przepisach prawa 07.07.2014 22.06.2015
33

Windykacja podatków i opłat lokalnych

Dopełnienie obowiązków określonych w przepisach prawa 22.06.2015  
34

Wnioski i decyzje w sprawach zwrotu podatku akcyzowego

Dopełnienie obowiązków określonych w przepisach prawa 23.01.2009 22.06.2015
35

Wnioski w sprawie reklamowania od obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny.

Dopełnienie obowiązków określonych w przepisach prawa 22.06.2015  
36

Wykaz decyzji dotyczących zajęcia pasa drogowego

Dopełnienie obowiązków określonych w przepisach prawa 23.01.2009 22.06.2015
37

Wykaz sołtysów

Dopełnienie obowiązków określonych w przepisach prawa 23.01.2009 22.06.2015
38

Wymiar podatków i opłat lokalnych

Dopełnienie obowiązków określonych w przepisach prawa 23.01.2009 22.06.2015
39

Wyroby azbestowe (informacje)

Dopełnienie obowiązków określonych w przepisach prawa 23.01.2009 22.06.2015
40

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Dopełnienie obowiązków określonych w przepisach prawa 22.06.2015  
41

Zamówienia publiczne

Dopełnienie obowiązków określonych w przepisach prawa 23.01.2009 22.06.2015
42

Zezwolenia na wykonywanie przewozu osób w krajowym transporcie drogowym

Dopełnienie obowiązków określonych w przepisach prawa 10.04.2014 22.06.2015

Kaczory, 22 czerwiec 2015 r. Administrator Bezpieczeństwa Informacji

Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
17.05.2022 12:30 Maciej Górka
Wytwarzający/ Odpowiadający:
UG Kaczory
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Rejestr zbiorów danych osobowych Gminy Kaczory 1.0 17.05.2022 12:30 Maciej Górka

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}