W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

PSZOK w Kaczorach już otwarty!

29.05.2020

PSZOK w Kaczorach już otwarty!

28 maja Związek Międzygminny „Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” wraz z władzami Gminy Kaczory oficjalnie i uroczyście dokonali otwarcia Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Kaczorach. Otwarcie PSZOKu w Kaczorach było ostatnim z 13 wybudowanych przez PRGOK punktów.
PSZOK zlokalizowany jest w okolicy ul. Chodzieskiej, za oczyszczalnią ścieków w Kaczorach. Oficjalnie zacznie funkcjonować od 1 czerwca 2020 roku. Będzie on czynny trzy razy w tygodniu, w poniedziałki, środy i soboty w godzinach 9:00-17:00. Będzie tam można oddać takie odpady jak:

    odpady wielkogabarytowe,
    odpady niebezpieczne,
    zużyty sprzęt elektroniczny i elektryczny,
    opony – jednak w limitowanej ilości (do PSZOK-u można będzie oddawać opony tylko od pojazdów nie przekraczających masy całkowitej 3,5 tony oraz średnicy do 1,1m, nie będą przyjmowane opony od pojazdów ciężarowych czy maszyn rolniczych. Opony będzie można oddawać tylko w limitowanych ilościach, w gospodarstwie domowym do 6 osób włącznie – 5 szt., od 7 osób – 10 szt.)
    odpady zielone,
    odpady budowlane, rozbiórkowe i poremontowe w limitowanej ilości do 200 kg na gospodarstwo domowe w każdym roku kalendarzowym,
    styropian,
    stolarkę okienną,
    szkło budowlane,
    odzież i tekstylia,
    papier i teksturę,
    szkło opakowaniowe,
    tworzywa sztuczne,
    metale,
    przedmioty do naprawy i ponownego użycia.

PSZOK nie będzie przyjmował:

    odpadów budowlanych zmieszanych z innymi odpadami,
    papy,
    padłych zwierząt,
    zmieszanych odpadów komunalnych,
    odpadów zawierających azbest,
    odpadów z działalności gospodarczej,
    części samochodowych.

Z PSZOK-u będą mogli korzystać wszyscy mieszkańcy figurujący w systemie, czyli osoby uiszczające opłatę za odbiór śmieci Związkowi Międzygminnemu PRGOK, również spoza gminy Kaczory. PSZOK-i są punktami selektywnej zbiórki odpadów. Wszystkie odpady zawiezione do PSZOK-u muszą być należycie posegregowane. Mieszkańcy samodzielnie będą musieli rozładować przywożone odpady. Co prawda, na punkcie będzie dostępny pracownik, jednak jest on zobowiązany do wskazania miejsca, w którym te odpady mogą zostać rozładowane, nie ma on obowiązku pomagać przy rozładunku.

Zdjęcia (5)

{"register":{"columns":[]}}