W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Pożegnaliśmy wieloletnią radną gminy Kaczory

28.06.2017

Zdjęcie przedstawia po lewej stronie kobietę i mężczyznę w strojach biurowych, rozmawiających ze sobą, po prawej stronie na beżowym tle zarys grafiki z literą i oraz napis Informacja.

19 czerwca odeszła od nas pani Aleksandra Wienke – nasza droga koleżanka, wieloletnia radna gminy Kaczory, wielki społecznik, osoba bezgranicznie zaangażowana w działania na rzecz rozwoju lokalnej społeczności. Jej ostatnie pożegnanie odbyło się 22 czerwca w kościele parafialnym w Rzadkowie.

Radna Aleksandra Wienke urodziła się 21 sierpnia 1960 r. w Chodzieży. Od urodzenia mieszkała w Morzewie, gdzie ukończyła szkołę podstawową. Dalszą naukę kontynuowała w Liceum Zawodowym w Chodzieży. Po ukończeniu szkoły średniej pracowała w Gminnej Spółdzielni Samopomoc Chłopska w Kaczorach do 1987 r. Po zawarciu związku małżeńskiego (1985 r.) zamieszkała w Prawomyślu, gdzie wspólnie z mężem prowadziła gospodarstwo rolne, specjalizujące się w warzywach gruntowych.

Pani Aleksandra Wienke od 1990 r . do chwili obecnej była radną Rady Gminy Kaczory. Przez pięć kadencji pełniła funkcję przewodniczącej stałych komisji rady. W latach 1990-1998 przewodniczyła Komisji Rozwoju Gospodarczego, (Handlu, Usług) i Praworządności, a w kolejnych latach: Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu (1998-2002) oraz Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska (2002 – 2010). W 2010 r. powierzono jej obowiązki wiceprzewodniczącej Rady Gminy Kaczory, funkcję tą pełniła do chwili obecnej. Pani Aleksandra był aktywna również w innych obszarach działalności. Angażowała się w prace na rzecz Parafii p.w. Matki Boskiej Anielskiej w Rzadkowie oraz zainicjowała utworzenie Grupy Producentów Warzyw Gminy Kaczory z siedzibą w Kaczorach. Pani Aleksandra Wienke była osobą ciepłą, serdeczną, niekonfliktową, otwartą na dialog i współpracę. Na jej wsparcie mogli liczyć nowo wybrani radni, z którymi chętnie dzieliła się swoją wiedzą i doświadczeniem. Była bardzo pracowita i sumienna, zarówno w pracy społecznej jak i zawodowej. Każde zadanie, którego się podjęła realizowała wzorowo, wkładając w nie całe swoje serce. Pani Aleksandra zawsze miała dobry kontakt z mieszkańcami, pomagała każdemu kto potrzebował jej pomocy. Bezgranicznie angażowała się w sprawy swojej wsi i całej gminy Kaczory. W pracy społecznej zawsze kierowała się dobrem mieszkańców. Miała swój wkład w realizacji wszystkich najważniejszych inwestycji zrealizowanych na terenie gminy od 1990 r. Za jej kadencji zaopatrzono wszystkie miejscowości w podstawowe media: wodę, kanalizację, gaz i telefony. Rozbudowano infrastrukturę drogową, oświatową i sportową na całym obszarze gminy. Przy jej zaangażowaniu przeprowadzony został kapitalny remont Wiejskiego Domu Kultury w Prawomyślu, odnowione zostały nawierzchnie dróg w sołectwie Prawomyśl – Byszewice, powstał nowy chodnik wraz z wjazdami na posesje w Prawomyślu i ciąg pieszo-rowerowy w Byszewicach.

Pani Aleksandra Wienke na długo pozostanie w naszych sercach i pamięci. Zapamiętamy ją jako osobę przyjazną, wrażliwą, potrafiącą cieszyć się życiem, wzorową radną, prawdziwą społeczniczkę „z krwi i kości”, która dużo czasu poświęcała sprawom gminy i jej mieszkańcom. Dziękujemy pani Aleksandrze, naszej koleżance, za wszystko co zrobiła dla dobra naszej gminy i jej mieszkańców.

Cześć jej pamięci.
Z ostatnim pożegnaniem
Wójt Gminy Kaczory,
pracownicy Urzędu Gminy,
radni Rady Gminy Kaczory

{"register":{"columns":[]}}