W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Poprawa infrastruktury komunikacyjnej łączącej jednostki osadnicze Pilskiego OSI - budowa ścieżki rowerowej na odcinku Piła - Kaczory oraz budowa infrastruktury transportu publicznego - zatok autobusowych

01.08.2018

Poprawa infrastruktury komunikacyjnej

loga FE SWW UE

W dniu 23 kwietnia 2018r. Wójt Gminy Kaczory - Brunon Wolski przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Kaczory Agnieszki Grabarskiej podpisał umowę o dofinansowanie Projektu pt.: „Poprawa infrastruktury komunikacyjnej łączącej jednostki osadnicze Pilskiego OSI - budowa ścieżki rowerowej na odcinku Piła - Kaczory oraz budowa infrastruktury transportu publicznego - zatok autobusowych”.

Projekt dofinansowany jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020. Oś Priorytetowa 3 : Energia. Działanie 3.3 Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska 3.3.1 Inwestycje w obszarze transportu miejskiego. Całkowita wartość Projektu wynosi 2 118 604,54 zł, dofinansowanie z budżetu środków europejskich wynosi 1 647 426,89 zł.

Projekt realizowany przez Gminę Kaczory w partnerstwie z Gminą Piła.

W ramach zadania zostanie wybudowana droga dla rowerów na odcinku Piła – Kaczory o łącznej długości 6,48 km. Odcinek leżący na terenie Gminy Piła wynosi 2,38 km, natomiast pozostała trasa, stanowiąca większość leży na terenie Gminy Kaczory. Początek ścieżki zlokalizowany jest od strony Piły, stanowi włączenie w drogę powiatową nr. 1112P, koniec przypada w okolicy dworca PKP w Kaczorach. Nawierzchnia będzie głównie bitumiczna, w miejscach położonych na terenach leśnych znajdzie się nawierzchnia tłuczniowa. W ramach projektu przebudowana zostanie także zatoka autobusowa wraz z wiatą przystankową przy drodze gminnej Nowe Osiedle.

Droga dla rowerów połączy okolice centrum Kaczor ze stolicą regionu – miastem Piła i ułatwi komunikację niezmotoryzowaną, w szczególności dla osób jeżdżących do pracy w Pile. Realizacja pozwoli na ograniczenie szkodliwej emisji CO2 i poprawę stanu środowiska, ale także zwiększy atrakcyjność podróżowania środkami komunikacji publicznej, poprzez poprawę dostępności transportowej. Projekt przyniesie także zwiększenie spójności i intermodalności systemu transportowego, lepsze zarządzanie energią.

Dodatkowym atutem ścieżki jest jej oddalenie od ruchu samochodowego, odcinki osłonięte są drzewami. Dzięki temu korzystanie z tej formy transportu jest bezpieczne i komfortowe, również ze względu na zmniejszenie natężenia hałasu jak i oparów spalin.

Termin realizacji zadania został wyznaczony na 15 listopada 2018r.

{"register":{"columns":[]}}