W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Poprawa infrastruktury komunikacyjnej łączącej jednostki osadnicze Pilskiego OSI - budowa ścieżek rowerowych na odcinkach Kaczory - Śmiłowo, Kaczory - Morzewo oraz budowa infrastruktury transportu publicznego - zatok autobusowych

29.08.2017

Poprawa infrastruktury komunikacyjnej

W dniu 23 maja 2017r. Wójt Gminy Kaczory - Brunon Wolski przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Kaczory Agnieszki Grabarskiej podpisał umowę o dofinansowanie Projektu       pt.: „Poprawa infrastruktury komunikacyjnej łączącej jednostki osadnicze Pilskiego OSI – budowa ścieżek rowerowych na odcinkach Kaczory – Śmiłowo, Kaczory – Morzewo oraz budowa infrastruktury transportu publicznego – zatok autobusowych”.

Projekt dofinansowany jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020. Oś Priorytetowa 3 : Energia. Działanie 3.3 Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska               3.3.1 Inwestycje w obszarze transportu miejskiego. Całkowita wartość Projektu wynosi 1 958 936,84 zł, dofinansowanie dla Gminy z budżetu środków europejskich wynosi             1 665 096,31 zł.

 

W ramach projektu zostaną wybudowane drogi dla rowerów na odcinkach Śmiłowo-Kaczory oraz Kaczory-Morzewo. Przebieg ścieżek przewidziany jest wzdłuż dróg powiatowych. Początek drogi Morzewo-Kaczory zaplanowano od skrzyżowania Dziembowo-Chodzież-Kaczory przez wieś Morzewo, a następnie wzdłuż drogi powiatowej do Kaczor. Przebieg drogi Kaczory – Śmiłowo zlokalizowany jest częściowo po prawej, a następnie po lewej stronie drogi powiatowej. Ponadto wybudowane zostaną 4 zatoki autobusowe wraz z wiatami przystankowymi (w Dziembowie przy szkole, w Kaczorach na ul. Chodzieskiej przy markecie Dino oraz na wysokości działki 250/3 oraz w Rzadkowie). Na ul. Chodzieskiej w okolicy gminnego basenu zlokalizowany zostanie obiekt B&R ze stojakami na 24 rowery. Drogi dla rowerów połączą centrum Kaczor z dwoma innymi miejscowościami gminy i ułatwią komunikację niezmotoryzowaną. Realizacja pozwoli na ograniczenie szkodliwej emisji CO2 i poprawę stanu środowiska, ale także zwiększy atrakcyjność podróżowania środkami komunikacji publicznej, poprzez poprawę dostępności transportowej. Projekt przyniesie także zwiększenie spójności i intermodalności systemu transportowego, lepsze zarządzanie energią. Długość wybudowanych dróg dla rowerów to 7,067 km. Termin realizacji zadania został wyznaczony na 20 listopada 2017r.

 

Aleksandra Oleszczyk

/inspektor ds. inwestycji i zamówień publicznych/

{"register":{"columns":[]}}