W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Petycja XI.2018

26.11.2018

Petycja

II - Petycja Odrębna:

§2.1) Na mocy art. 63 Konstytucji RP w ramach przepisów art 2 pkt 1, 2 i 3 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz.U.2014.1195 z dnia 2014.09.05) w związku z art. 241 Kodeksu postępowania administracyjnego (wnioski optymalizujące funkcjonowanie administracji publicznej), wnosimy petycję do Kierownika JST o próbę dokonania analizy - możliwości wdrożenia w Urzędzie procedur związanych z pełnym używaniem środków komunikacji elektronicznej w postępowaniach o udzielenie zamówienia - w formie o której mowa w art. 10a Ustawy Prawo zamówień publicznych.

Oczywiście wnioskodawca jest świadomy przesunięcia vacatio legis - do 2020 r. i obowiązywania już przedmiotowych przepisów w zakresie zamówień przekraczających progi unijne.

 

§2.2) Na bazie dokonanej analizy wnosimy o krótkie, kilkuzdaniowe podsumowanie w odpowiedzi na niniejszą petycję - mocnych i słabych stron ewentualnego wdrożenia procedur pełnego użytkowania środków komunikacji elektronicznej w postępowaniach o udzielenie zamówienia. Oczywiście w odniesieniu do obecnie panującego w Jednostce stanu faktycznego.

 

§2.3) Aby zachować pełną jawność i transparentność działań - wnosimy o opublikowanie treści petycji na stronie internetowej podmiotu rozpatrującego petycję lub urzędu go obsługującego (Adresata) - na podstawie art. 8 ust. 1 ww. Ustawy o petycjach (Dz.U.2014.1195 z dnia 2014.09.05) - co jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na publikację wszystkich danych. Chcemy działać w pełni jawnie i transparentnie.

 

Osnowa Petycji i wniosku - en bloc:

Wnioskodawca pozwala sobie zwrócić uwagę Decydentów na wzmiankowaną wyżej problematykę w oparciu o powołane w preambule argumenty oraz dane będące w jego posiadaniu, z których wynika, że w niektórych Urzędach ilość postępowań przetargowych prowadzonych z jednym oferentem - dochodzi do 46 % w 2016 r. - sic, co plasuje nas najgorzej w Europie wg Raportu Komisji Europejskiej!

Taka sytuacja musi niepokoić każdego podatnika i wymaga analizy pod kątem wdrożenia ewentualnych procedur sanacyjnych.

Pełna raport dostępny jest na stronie:

http://ec.europa.eu/internal_market/scoreboard/performance_per_policy_area/public_procurement/index_en.htm

Pomimo, że nie wnioskujemy o informację przetworzoną w zakresie wymagającym znacznych nakładów pracy, uzasadniamy nasze pytania stosownie do brzmienia art. 3 ust. 1 pkt. 1 Ustawy o dostępie do informacji publicznej – tym, że przedmiotowa informacja oraz ewentualna późniejsza próba optymalizacji tego obszaru wydaje się szczególnie istotna z punktu widzenia Interesu Społecznego - jak argumentowano powyżej.

 

Zastrzegamy sobie możliwość opublikowania efektów Akcji na naszym portalu www.gmina.pl.

Wnioskodawca:

Osoba Prawna

Szulc-Efekt sp. z o. o.

Prezes Zarządu: Adam Szulc

ul. Poligonowa 1

04-051 Warszawa

nr KRS: 0000059459

Kapitał Zakładowy: 222.000,00 pln

www.gmina.pl www.samorzad.pl

Szulc-Efekt sp. z o. o.

Prezes Zarządu: Adam Szulc

II. Nawiązując do złożonej w ww. dniu petycji informuję, że:

Ad. 1) W związku z wdrażaniem elektronizacji zamówień publicznych tut. Urząd jest przygotowany do wdrożenia procedur zawiązanych z pełnym używaniem środków komunikacji elektronicznej w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego. W stosownym czasie zostanie wdrożona platforma, która umożliwi pełne korzystanie z elektronicznych postępowań.

Ad. 2) Na chwilę obecną trudno dokonać analizy mocnych i słabych stron ewentualnego wdrożenia procedur pełnego użytkowania środków komunikacji elektronicznej w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego. Analizując obecną sytuację na rynku i trudności z pozyskaniem wykonawców do realizacji robót budowlanych zachodzi obawa czy mali Przedsiębiorcy będą w stanie sprostać w pełni elektronicznej formie ogłoszenia o zamówieniu.

Ad. 3) Opublikowano treść petycji na stronie internetowej.

 

Aleksandra Oleszczyk

inspektor ds. inwestycji i zamówień publicznych

Urząd Gminy w Kaczorach

Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
02.03.2022 13:59 Maciej Górka
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Rada Gminy Kaczory
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Petycja XI.2018 1.0 02.03.2022 13:59 Maciej Górka

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}