W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Otwarcie Gminnej Biblioteki Publicznej w Kaczorach

06.08.2020

Otwarcie Gminnej Biblioteki Publicznej w Kaczorach

3 sierpnia 2020 roku nastąpiło oficjalne otwarcie Gminnej Biblioteki Publicznej w Kaczorach. Jej nowa siedziba znajduje się przy ulicy Chodzieskiej 6. Jest nią tzw. Stara szkoła w Kaczorach. Budynek został odremontowany i przystosowany do potrzeb korzystających z biblioteki. W budynku znajdują się trzy duże pomieszczenia: czytelnia z podręcznym księgozbiorem, wypożyczalnia dla dzieci i młodzieży oraz wypożyczalnia dla dorosłych. Wszystko doskonale oświetlone, wyposażone w nowe meble dostosowane do wieku i potrzeb czytelników.

Gminna Biblioteka Publiczna w Kaczorach

Podczas otwarcia Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Kaczorach – Honorata Pilarz przywitała przybyłych gości, wśród których znaleźli się: wójt Gminy Kaczory – Brunon Wolski, Przewodniczący Rady Gminy – Stefan Kowal, Wiceprzewodniczący Rady Gminy – Ryszard Grzelak oraz Kazimierz Załachowski, Przewodniczący Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu – Dariusz Krupa, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej – Henryk Kalka, Sołtys wsi Kaczory – Henryk Witt, Sekretarz Gminy Kaczory – Iwona Świątkowska oraz dyrektorzy i kierownicy jednostek organizacyjnych – Zdzisława Kępczyńska, Irena Radka, Paulina Banasik oraz Andrzej Kozera, a także pracownicy Urzędu Gminy. Wśród zaproszonych gości nie mogło zabraknąć reprezentacji stałych czytelników. Pani Honorata podczas swojego wystąpienia przybliżyła rys historyczny Gminnej Biblioteki Publicznej w Kaczorach. „Nieocenionym źródłem wiedzy o historii naszej biblioteki jest kronika, z której dowiedzieć możemy się m.in. o początkach powstania instytucji. Zachował się akt rejestracji biblioteki świadczący o jej założeniu w 1946 roku. Pełna nazwa w dniu rejestracji brzmiała Publiczna Biblioteka Gminna w Kaczorach. Według dawnego podziału administracyjnego było to województwo poznańskie, powiat chodzieski. Właścicielem był Zarząd Gminny w Kaczorach. Stan księgozbioru w 1946 roku wynosił 326 tomów, które pochodziły z darów społeczeństwa Kaczor i okolicy. Od 1946 roku do 30 września 1949 roku biblioteka nie posiadała etatowego pracownika, a funkcje bibliotekarza pełnili społecznie pracownicy byłej gminy. Od 1 października 1949 roku księgozbiór wpisano do księgi inwentarzowej ze stanem 586 woluminów.”

przecięcie wstęgi

Instytucją kierowały kolejno: Stanisława Czwojdrak, Helena Szwacka, Eugenia Polus, Helena Twardowska, od 1 listopada 1957 roku Eleonora Długosz, od 1 września 1976 roku Wanda Górka, od 1 maja 2008 roku funkcję Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Kaczorach pełni Honorata Pilarz.

Biblioteka kilkakrotnie zmieniała swoją nazwę i siedzibę. Na uwagę zasługuje fakt, że każda kolejna zmiana niosła ze sobą poprawę warunków lokalowych, ich powierzchnia się zwiększała sprawiając, że działalność kulturalna wypełniana była na coraz wyższym poziomie. Aktualnie powierzchnia nowej biblioteki jest dwukrotnie większa, niż była dotychczas, a księgozbiór z roku na rok jest poszerzany o nowe pozycje.

Remont „starej szkoły” kosztował Gminę Kaczory łącznie ponad 385 tys. zł. Roboty budowlane to koszt 314 678,49 zł., projekty 11 508,00 zł., a wyposażenie 57 365,97 zł.

Serdecznie zapraszamy pod nowy adres. Nowe wnętrze, bogaty księgozbiór, szeroki wybór nowości czytelniczych to atuty o których warto przekonać się osobiście. Dla dzieci w wieku od 3 do 6  lat prowadzimy aktualnie ogólnopolski projekt pn. „Z książką na start”. Mali czytelnicy w ramach udziału otrzymują wyprawkę czytelniczą.

Zdjęcia (7)

{"register":{"columns":[]}}