W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Ogłoszenie o XXX sesji Rady Miasta i Gminy

23.09.2022

Ogłoszenie o XXX sesji

Ogłoszenie

Rada Miasta i Gminy
zawiadamia mieszkańców, że
w dniu 30 września 2022 r. o godz. 12oo (piątek)
w sali Miejsko-Gminnego Centrum Kultury w Kaczorach
odbędzie się XXX sesja Rady Miasta i Gminy Kaczory.


Przewodniczący Rady Miasta i
Gminy Kaczory
/-/ Stefan Kowal

 

Porządek XXX sesji:

1.    Sprawy porządkowe.
2.    Sprawozdanie nt. działalności w minionym okresie:
    - przewodniczących komisji,
    - Burmistrza.
3.    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 r.
4.    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kaczory na lata 2022 – 2028.
5.    Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze, określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli nie wymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela, określenie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin.
6.    Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Miasta i Gminy Kaczory do Stowarzyszenia  pod nazwą Unia Miasteczek Polskich.
7.    Informacja dyrektorów o stanie realizacji zadań oświatowych za poprzedni rok szkolny w tym o wynikach egzaminów w szkołach:
-  dyrektorzy szkół: Kaczory, Śmiłowo, Dziembowo;
-  dyrektorzy przedszkoli: Kaczory, Śmiłowo, Dziembowo, Dziembówko,    
   Rzadkowo, Zelgniewo i Morzewo.
8.    Informacja o złożonych interpelacjach
9.    Wolne wnioski i zapytania.
10.    Odpowiedzi na zapytania i wnioski.
11.    Zakończenie.

Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
23.09.2022 10:07 Mateusz Grzesiuk
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Rada Gminy
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Ogłoszenie o XXX sesji Rady Miasta i Gminy 1.0 23.09.2022 10:07 Mateusz Grzesiuk

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}