W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Obwieszczenie Wójta Gminy Kaczory o wydaniu postanowień i opinii dot. przedsięwzięcia polegającego na modernizacji instalacji do produkcji papieru w celu zwiększenia efektywności procesu technologicznego wraz z wdrożeniem rozwiązań ograniczających oddziaływanie akustyczne instalacji na terenie Fabryki Papieru Kaczory

11.09.2019

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 74 ust 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U.  z  2018 r., poz. 2081, z późn. zm.) w związku z  art. 49  ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2018 r. poz. 2096, z późn. zm.), w toku postępowania z wniosku Fabryki Papieru Kaczory Sp. z o.o., ul. Dziembowska 20, 64-810 Kaczory, reprezentowanej przez pełnomocnika Pana Adama Dymka, Zakład Usługowy ODUM s.c., ul. Mostowa 9, 64-800 Chodzież w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na modernizacji instalacji do produkcji papieru w celu zwiększenia efektywności procesu technologicznego wraz z wdrożeniem rozwiązań ograniczających oddziaływanie akustyczne instalacji na działkach ewidencyjnych 100/2, 109/6 i 109/12 w obrębie Kaczory, Wójt Gminy Kaczory

zawiadamia strony postępowania

  • o wydaniu postanowienia Starosty Pilskiego nr ŚR.6225.1.2019.IX z dnia 26.04.2019 r., w którym wyżej wymieniony organ opiniuje pozytywnie planowane przedsięwzięcie,
  • o wydaniu postanowienia Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Bydgoszczy nr BD.RZŚ.436.30.2019.KC.MM z dnia 10.05.2019 r., w którym wyżej wymieniony organ odmówił wszczęcia postępowania w sprawie uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia,
  • o wydaniu opinii sanitarnej Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Pile nr ON.NS.452.1.6.9.2019 z dnia 26.07.2019 r., w której wyżej wymieniony organ odmawia uzgodnienia pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych dokumentacji dotyczącej środowiskowych uwarunkowań realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia,
  • o wydaniu postanowienia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu nr WOO-I.4221.74.2019.BR.8 z dnia 30.08.2019 r., w którym wyżej wymieniony organ postanawia uzgodnić realizację przedsięwzięcia,
  • możliwości zapoznania się z ww. dokumentami oraz pozostałą niezbędną dokumentacją sprawy, w tym z raportem o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko wraz z uzupełnieniami do raportu i wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wraz z załącznikami,
  • możliwości składania uwag i wniosków.

Z dokumentacją sprawy można zapoznać się oraz składać uwagi i wnioski w sprawie przedmiotowego przedsięwzięcia, co do którego toczy się postępowanie, w Urzędzie Gminy Kaczory, ul. Dworcowa 22, 64-810 Kaczory, pokój nr 6, w godzinach pracy Urzędu,

Niniejszą informację zamieszcza się w dniu 11.09.2019 r. w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie bip.kaczory.com.pl, na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Kaczory, na okres 14 dni.

Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
24.11.2022 12:11 Maciej Górka
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Gospodarka przestrzenna
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Obwieszczenie Wójta Gminy Kaczory o wydaniu postanowień i opinii dot. przedsięwzięcia polegającego na modernizacji instalacji do produkcji papieru w celu zwiększenia efektywności procesu technologicznego wraz z wdrożeniem rozwiązań ograniczających oddziaływanie akustyczne instalacji na terenie Fabryki Papieru Kaczory 1.0 24.11.2022 12:11 Maciej Górka

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}