W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Obwieszczenie Wójta Gminy Kaczory o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie instalacji fotowoltaicznej o projektowanej mocy 1004,64 kW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na terenie działki o numerze ewidencyjnym 112/6 w Śmiłowie, gmina Kaczory

15.06.2021

WÓJT GMINY KACZORY
Kaczory, dnia 15.06.2021 r.
GP.6220.6.2020

 

OBWIESZCZENIE

 

Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 247, z późn. zm.), Wójt Gminy Kaczory

podaje do publicznej wiadomości informację

o wydaniu w dniu 11 czerwca 2021 r. decyzji znak GP.6220.6.2020 o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie instalacji fotowoltaicznej o projektowanej mocy 1004,64 kW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na terenie działki o numerze ewidencyjnym 112/6 w Śmiłowie, gmina Kaczory.

Z treścią wydanej decyzji oraz z dokumentacją sprawy w tym z opiniami: Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Pile, Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Pile i Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu, można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Kaczory, ul. Dworcowa 22, 64-810 Kaczory, w godzinach pracy Urzędu, po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym (tel. 67 28-42-371 wew. 27).

Treść ww. decyzji została udostępniona w dniu 15 czerwca 2021 r. na okres 14 dni w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Kaczory (w zakładce Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach, pod niniejszym obwieszczeniem).

 

Wójt Gminy Kaczory

/-/ mgr Brunon Wolski

Materiały

Decyzja Wójta Gminy Kaczory znak GP.6220.6.2020 z dnia 11.06.2021 r
Decyzja​_Wójta​_Gminy​_Kaczory​_znak​_GP622062020​_z​_dnia​_11062021​_r.pdf 0.84MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
22.11.2022 09:45 Maciej Górka
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Gospodarka przestrzenna
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Obwieszczenie Wójta Gminy Kaczory o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie instalacji fotowoltaicznej o projektowanej mocy 1004,64 kW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na terenie działki o numerze ewidencyjnym 112/6 w Śmiłowie, gmina Kaczory 1.0 22.11.2022 09:45 Maciej Górka

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}