W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Obwieszczenie Wójta Gminy Kaczory o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych

09.04.2015

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Kaczory

z dnia 8 kwietnia 2015 r.

 

Na podstawie art. 16 § 1 i art. 53a § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 ze zm.) podaje się do publicznej wiadomości wyborców informację o: numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych, lokalach obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych, możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r., Postanowieniem Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 lutego 2015 r. o zarządzeniu wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2015 r. poz. 188)

 

Wyborcy mogą do 25 kwietnia 2015 roku zgłosić Wójtowi Gminy Kaczory zamiar głosowania korespondencyjnego.

Wyborca niepełnosprawny o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 ze zm.) oraz wyborca, który najpóźniej w dniu głosowania kończy 75 lat, może w terminie do 1 maja 2015 r. złożyć wniosek do Wójta Gminy Kaczory o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania w jego imieniu.

Wyborcy mogą składać wnioski o dopisanie ich do spisu wyborców w wybranym obwodzie głosowania do dnia 5 maja 2015 r. do Urzędu Gminy w Kaczorach.

 

Uwaga!

W przypadku zgłoszenia przez wyborcę niepełnosprawnego zamiaru głosowania korespondencyjnego, głosowanie za pośrednictwem pełnomocnika jest wyłączone.

Informację w sprawach rejestru i spisu wyborców, udzielenia pełnomocnictwa, głosowania korespondencyjnego oraz zaświadczeń o prawie do głosowania można uzyskać w Urzędzie Gminy Kaczory ul. Dworcowa 22 pokój nr 1 (parter) albo pod nr telefonów 67 284 23 71 lub 67 284 23 72 wew. 11 lub w formie elektronicznej, adres e-mail : sekretariat@kaczory.com.pl

 

Lokale wyborcze w dniu głosowania 10 maja 2015 r. (niedziela) będą otwarte w godz. 7.00 – 21.00.

 

Kaczory, 8 kwiecień 2015 r.

WÓJT
/-/ mgr Brunon Wolski

Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
30.11.2022 11:08 Maciej Górka
Wytwarzający/ Odpowiadający:
UG Kaczory
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Obwieszczenie Wójta Gminy Kaczory o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych 1.0 30.11.2022 11:08 Maciej Górka

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}