W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Obwieszczenie o ponownym wystąpieniu do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Pile o wydanie opinii w sprawie realizacji przedsięwzięcia na terenie Fabryki Papieru Kaczory

30.10.2019

Kaczory, dnia 29 października 2019 r.

 

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096, z późn. zm.) oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r. poz. 2081, z późn. zm.), w związku z wnioskiem Fabryki Papieru Kaczory Sp. z o.o., ul. Dziembowska 20, 64-810 Kaczory, reprezentowanej przez pełnomocnika Pana Adama Dymka o ponowne wystąpienie do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Pile o wydanie opinii w sprawie realizacji przedsięwzięcia polegającego na modernizacji instalacji do produkcji papieru w celu zwiększenia efektywności procesu technologicznego, wraz z wdrożeniem rozwiązań ograniczających oddziaływanie akustyczne instalacji, na działkach o numerach ewidencyjnych 100/2, 109/6 i 109/12 w obrębie Kaczory, Wójt Gminy Kaczory informuje o ponownym wystąpieniu do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Pile.

Niniejsze obwieszczenie zostaje zamieszczone w dniu 30.10.2019 r. na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Kaczory oraz na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Kaczory www.bip.kaczory.pl, na okres 14 dni. Zgodnie z art. 49 Kpa zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
24.11.2022 12:11 Maciej Górka
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Gospodarka przestrzenna
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Obwieszczenie o ponownym wystąpieniu do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Pile o wydanie opinii w sprawie realizacji przedsięwzięcia na terenie Fabryki Papieru Kaczory 1.0 24.11.2022 12:11 Maciej Górka

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}