W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Nasze seniorki ujęte w publikacji „Seniorzy północnej Wielkopolski”

16.10.2012

Zdjęcie przedstawia po lewej stronie kobietę i mężczyznę w strojach biurowych, rozmawiających ze sobą, po prawej stronie na beżowym tle zarys grafiki z literą i oraz napis Informacja.

W piątek, 12 października w sali sesyjnej Starostwa Powiatowego w Pile podczas konferencji, która odbyła się w ramach XIV Międzynarodowych Spotkań Seniorów uhonorowano najaktywniejszych seniorów północnej Wielkopolski. W grupie uhonorowanych znalazły się mieszkanki gminy Kaczory, zgłoszone przez Wójta Gminy Kaczory Brunona Wolskiego: pani Władysława Linde z Kaczor, pani Maria Ciechanowska z Prawomyśla oraz pani Teresa Mikosz ze Śmiłowa. W uznaniu za pełną zaangażowania pracę społeczną na rzecz mieszkańców gminy Kaczory nasze seniorki otrzymały listy gratulacyjne oraz okolicznościową publikację „Seniorzy północnej Wielkopolski”, w której opisana została ich działalność.

Oto kilka słów o wyróżnionych seniorkach:

Pani Maria Ciechanowska przez 31 lat stała na czele sołectwa Prawomyśl – Byszewice (1976 – 2007). Przez piętnaście lat pełniła tą zaszczytną funkcję będąc już na emeryturze. Za jej kadencji wykonano w sołectwie wiele prac modernizacyjnych, które znacznie poprawiły jego wizerunek i estetykę. W Prawomyślu został m.in. wybudowany Wiejski Dom Kultury, powstała pierwsza droga asfaltowa biegnąca przez całą wieś. W okresie urzędowania pani Marii zostało założone oświetlenie uliczne, wsie Prawomyśl i Byszewice wchodzące w skład sołectwa, zostały zwodociągowane oraz zaopatrzone w gaz i kanalizację. Pani Maria kierowała także komitetem społecznościowym podczas telefonizacji wsi. Dbała o rozwój dzieci i młodzieży, dla nich zainicjowała budowę boiska sportowego, które wyposażono w potrzebny sprzęt do gry w piłkę nożną, siatkową, ręczną. Za jej czasów młodzież chętnie spędzała czas w Wiejskim Domu Kultury, organizując dyskoteki i różne zabawy, a miejscowe gospodynie z przyjemnością korzystały z kursów gotowania organizowanych m.in. w jej domu. W okresie jej sołtysowania poczyniono także pierwsze prace remontowe na miejscowym cmentarzu w Prawomyślu (obmurowano skarpy, wylano ławy pod nowy płot, ułożono pierwszy cmentarny chodnik). Pani Maria była bardzo przedsiębiorczym, obrotnym i pełnym werwy sołtysem. Potrafiła zebrać fundusze na wyposażenie nowo wybudowanego Wiejskiego Domu Kultury, organizując choćby kilkakrotnie dożynki wiejskie. Podczas realizacji wielu inwestycji w sołectwie umiała wynegocjować znacznie więcej aniżeli było przewidziane w planie (m.in. wytargowała asfalt w całej miejscowości, mimo, iż pierwotnie plan zakładał wykonanie zadania tylko do którejś posesji). Wieloletnia sołtys Prawomyśla nigdy nie bała się ciężkiej pracy, sama aktywnie włączała się w wykonanie zadań remontowych w Wiejskim Domu Kultury. Zawsze miała dobry kontakt z mieszkańcami, chętnie pomagała tym, którzy tej pomocy potrzebowali. Maria Ciechanowska potrafiła zmobilizować lokalną społeczność do wykonania wielu prac społecznych w sołectwie. Dzięki jej zaangażowaniu w życie wsi i gminy mieszkańcy chętnie brali udział w „Turniejach Wsi”, zdobywając czołowe miejsca. Pani Maria była wzorowym gospodarzem i organizatorem. I choć dziś nie sołtysuje już we wsi, mieszkańcy nadal cenią ją za niesłabnący zapał w podejmowanych działaniach na rzecz lokalnego społeczeństwa.

Pani Maria mieszka w rodzinnym domu w Prawomyślu. Ma czwórkę dorosłych już dzieci – syna Witolda i trzy córki: Elżbietę, Annę oraz najmłodszą Iwonę. Jest szczęśliwą babcią pięciorga wnucząt (Małgorzaty, Grzegorza, Adama, Mariusza i Wojciecha). W wolnych chwilach czyta gazety, chętnie sięga po książki o różnej tematyce, ogląda polskie seriale. Jej ulubione filmy to m.in. „M jak miłość”, „Na wspólnej” oraz „Ranczo”. Ostatnia przeczytana książka to: „Skąd nasz ród” – wydana z okazji 400-lecia istnienia Parafii pw. Przemienienia Pańskiego w Morzewie.

Otrzymane nagrody i wyróżnienia:

W 1982 r. pani Maria otrzymała Honorową Odznakę NFOZ za udział w zbieraniu funduszy na budowę Gminnego Ośrodka Zdrowia w Kaczorach. Trzy lata później w 1985 r. Zarząd Centralnego Związku Kółek Rolniczych i Redakcja Gospodyni przyznała jej „Order Serca – Matkom Wsi”. Medal ten został jej przyznany w dowód uznania za matczyny trud włożony w wychowanie młodego pokolenia Polaków – patriotów, za kształtowanie humanistycznych postaw moralnych, niestrudzoną pracę w przeobrażaniu życia wsi i rodziny wiejskiej w nowoczesną, zasobną, korzystającą z zasobów współczesnej cywilizacji. W 1986 r. pani Maria została uhonorowana Złotą Odznaką Honorową za zasługi w rozwoju województwa pilskiego, a 2007 r. wygrała I Plebiscyt „Nasi Wspaniali” zorganizowany przez Chodzieski Dom Kultury, redakcję Naszego Tygodnika Chodzieskiego i telewizje kablową Antserwis.

Pani Teresa Mikosz od 29 lat pełni funkcję przewodniczącej Koła Gospodyń Wiejskich w Śmiłowie. Pod jej opieką koło bardzo prężnie działa. Pani Teresa jest główną inicjatorką i koordynatorką przedsięwzięć realizowanych przez koło. Organizuje pokazy, szkolenia (np. z zakresu profilaktyki) oraz kursy o różnej tematyce: gotowania, garmażeryjne, cukiernicze, dekoracyjne. Podejmuje wspólne inicjatywy z radą sołecką, uczestnicząc w przygotowaniu balu sylwestrowego, zabawy andrzejkowej i zabawy karnawałowej dla mieszkańców wsi, czy spotkania okolicznościowe z okazji Dnia Kobiet. Wspólnie z koleżankami z koła bierze udział w organizacji dożynek gminnych. Szczególnie wspiera swoje sołectwo przy wykonaniu wieńca dożynkowego. W 2003 r. i w 2009 r. podczas powiatowo-gminnego święta plonów wieńce wykonane przy dużym udziale pani Teresy wzbudziły powszechny podziw i zostały wysoko ocenione przez jury konkursowe. Przewodnicząca śmiłowskiego koła urządza także wycieczki dla członkiń np. nad morze, do gospodarstw agroturystycznych w Bory Tucholskie. Od 22 lat jest również członkiem rady sołeckiej w Śmiłowie, w której działalność jest bardzo mocno zaangażowana.

Pani Teresa lubi swoją wieś, zna bardzo dobrze wszystkich jej mieszkańców, pracę społeczną na ich rzecz uznaje za przyjemność. Ma głowę pełną pomysłów, mnóstwo energii i zapału, której można jej tylko pozazdrościć. Nie da się ukryć, że jest jedną z najlepszych organizatorek działających na terenie gminy Kaczory. Największym hobby pani Teresy jest hodowla pomidorów oraz kwiatów, którymi ozdobiony jest cały dom. Poza tym w wolnych chwilach lubi gotować i piec smakołyki. Sprawdzonymi przepisami chętnie dzieli się z czytelniczkami „Naszej Gazety Kaczory”.

Przewodnicząca KGW mieszka w Śmiłowie razem z mężem Jerzym, z synem Mirosławem, synową Bernadetą i dwojgiem wnucząt: Michałem i Michaliną.

Otrzymane nagrody i wyróżnienia:

Za solidną pracę Teresie Mikosz przyznano dwie złote oraz jedną brązową odznakę „Wzorowy Sprzedawca”. Z okazji 125-lecia działalności Kółka Rolniczego w Morzewie, Zarząd Gminy Kaczory, wyrażając wdzięczność, szacunek oraz podziękowanie przyznał jej okolicznościowy dyplom. W ostatnich latach za inicjowanie i organizowanie wielu prac społecznych na rzecz mieszkańców wsi Śmiłowo władze lokalne uhonorowały panią Teresę listami pochwalnymi i gratulacyjnymi.

Pani Władysława Linde przez 15 lat pełniła funkcję sołtysa wsi Rzadkowo (1976 – 1994). Za jej rządów w Rzadkowie wiele się zmieniło na lepsze. Wieś znacznie wyładniała i stała się bardziej nowoczesna. Dzięki staraniom pani Władysławy m.in. zostały utwardzone i uporządkowane drogi prowadzące na łąki, powstały pierwsze dywaniki asfaltowe oraz chodniki we wsi. Został również zagospodarowany dawny budynek szkolny na wiejską salę, która do dnia dzisiejszego służy mieszkańcom wsi do organizacji zabaw i różnych uroczystości okolicznościowych. Pani Władysława zabiegała o wizerunek Wiejskiego Domu Kultury; za jej kadencji został przeprowadzony remont dachu w/w obiekcie. W latach dziewięćdziesiątych pani Władysława stała na czele komitetu społecznościowego telefonizacji wsi. Budowa wodociągu i zaopatrzenie mieszkańców wsi w wodę były kolejną ważną inwestycją zrealizowaną za jej czasów. Największą zasługą wieloletniej pani sołtys było powstanie we wsi wiaduktu kolejowego, łączącego jedną część Rzadkowa z drugą, co znacznie usprawniło komunikację we wsi. Władysława Linde sołtysowała nie unikając także pełnienia innych funkcji społecznych. Do 2000 r. zasiadała jako ławnik w kolegium. Wcześniej, zanim została sołtysem pełniła rozmaite funkcje m.in. w gminnej radzie i w powiecie – w komisji przestrzegania porządku publicznego. Władysława Linde była i jest konsekwentną i stanowczą w działaniu. Potrafi postawić na swoim. Nigdy się nie poddaje, zawsze uporczywie dąży do celu. Przy tym jest bardzo życzliwą osobą, zawsze z szczerym sercem pomagającą innym.

Pani Władysława ma czwórkę dzieci: Stanisława, Bożenę, Krystynę i Franciszka. Obecnie mieszka wspólnie z córką Krystyną i jej rodziną. Mąż Paweł nie żyje od 12 lat. Pani Władysława doczekała się osiemnastu wnucząt i dwudziestu dwóch prawnucząt. W wolnych chwilach uwielbia śpiewać, czyta gazety, ogląda wiadomości i ulubione seriale.

Otrzymane nagrody i wyróżnienia:

W 1984 r. Uchwałą Rady Państwa pani Władysława została odznaczona medalem 40-lecia Polski Ludowej.

{"register":{"columns":[]}}