W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Szkoły Podstawowej i Publicznego Przedszkola w Śmiłowie oraz Publicznego Przedszkola w Kaczorach

Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków

Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Szkoły Podstawowej i Publicznego Przedszkola w Śmiłowie oraz Publicznego Przedszkola w Kaczorach

loga FE SWW UE

W dniu 7 marca 2017r. Wójt Gminy Kaczory - Brunon Wolski przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Kaczory Agnieszki Grabarskiej podpisał umowę o dofinansowanie Projektu pt.: "Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Szkoły Podstawowej i Publicznego Przedszkola w Śmiłowie oraz Publicznego Przedszkola w Kaczorach".Projekt dofinansowany jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 - 2020. Oś Priorytetowa 3 : Energia. Działanie 3.2 Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym. Poddziałanie 3.2.1 Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej. Całkowita wartość Projektu wynosi 1 916 815,58 zł, dofinansowanie dla Gminy z budżetu środków europejskich wynosi 1 124 979,06 zł.

Realizacja projektu pozytywnie wpłynie na ochronę środowiska poprzez zmniejszenie emisji pyłów do atmosfery. Ponadto wykonanie termomodernizacji obiektu zmniejszy zapotrzebowanie na energię cieplną.

Celem bezpośrednim projektu jest zmniejszenie zapotrzebowania na energię cieplną i elektryczną w budynkach Szkoły Podstawowej i Publicznego Przedszkola w Śmiłowie oraz Publicznego Przedszkola w Kaczorach oraz zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery. W ten sposób możliwa będzie poprawa stanu powietrza w gminie Kaczory i pow. pilskim.

W ramach zadania w Śmiłowie zostanie docieplony dach, ściany zewnętrzne i wykonana nowa elewacja. Ponadto wymienione będą grzejniki, oprawy oświetleniowe oraz stolarka okienna i drzwiowa.

Z kolei w przedszkolu w Kaczorach będą docieplone ściany i dach, wymienione zawory w grzejnikach na termostatyczne oraz zainstalowany zostanie nowy piec centralnego ogrzewania. Wymieniona zostanie także stolarka okienna, oprawy oświetleniowe, oraz wstawione nowe drzwi wejściowe. Budynek zostanie docieplony i otrzyma nową elewację.

Główne prace w przedszkolach i szkole zaplanowano na okres wakacyjny.

{"register":{"columns":[]}}