W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Informacja Wójta Gminy Kaczory o wydaniu w dniu 10.01.2018 r. decyzji znak GP.6220.6.2016 dla Parku Drobiarskiego Sp. z o.o., Śmiłowo, ul. Pilska 36, 64-810 Kaczory ustalającej środowiskowe warunki realizacji przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na rozbudowie Zakładu Wylęgu Drobiu i w związku z tym, wykonania odwiertu trzeciej studni głębinowej oraz zwiększenia poboru wody dla instalacji do wylęgu piskląt, położonej na działce nr ew. 194, obręb Śmiłowo, gmina Kaczory

12.01.2018

WÓJT GMINY KACZORY
Kaczory, dnia 12.01.2018 r.
GP.6220.6.2016

 

INFORMACJA

w postępowaniu wymagającym udziału społeczeństwa

Na podstawie art. 38 i art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 z późn. zm.), Wójt Gminy Kaczory

informuje:

  • o wydaniu w dniu 10.01.2018 r. decyzji znak GP.6220.6.2016 dla Parku Drobiarskiego Sp. z o.o., Śmiłowo, ul. Pilska 36, 64-810 Kaczory ustalającej środowiskowe warunki realizacji przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na rozbudowie Zakładu Wylęgu Drobiu i w związku z tym, wykonania odwiertu trzeciej studni głębinowej oraz zwiększenia poboru wody dla instalacji do wylęgu piskląt, położonej na działce nr ew. 194, obręb Śmiłowo, gmina Kaczory.
  • możliwości zapoznania się z treścią wydanej decyzji oraz dokumentacją sprawy, w tym z opinią sanitarną Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Pile znak ON.NS.452.1.6.2.2017 z dnia 12.05.2017 r., w której wyżej wymieniony opiniuje pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych dokumentację dotyczącą środowiskowych uwarunkowań ww. przedsięwzięcia oraz postanowieniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu znak WOO-I.4242.73.2017.AA.9 z dnia 03.11.2017 r., w którym wyżej wymieniony uzgadnia realizację przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie zakładu wylęgu drobiu, wykonaniu odwiertu trzeciej studni głębinowej, na dz. nr 194, obręb Śmiłowo, gmina Kaczory.

Z ww. dokumentami można zapoznać się w Urzędzie Gminy Kaczory, ul. Dworcowa 22, 64-810 Kaczory, pok. nr 6, w godzinach pracy Urzędu, w terminie 14 dni licząc od dnia ukazania się niniejszej informacji, tj. w dniach od 12.01.018 r. do dnia 26.01.2018 r. włącznie.

 

Niniejszą informację zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie bip.kaczory.com.pl, na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Kaczory oraz tablicy ogłoszeń Sołectwa w Śmiłowie.

Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
29.11.2022 11:27 Maciej Górka
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Gospodarka przestrzenna
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Informacja Wójta Gminy Kaczory o wydaniu w dniu 10.01.2018 r. decyzji znak GP.6220.6.2016 dla Parku Drobiarskiego Sp. z o.o., Śmiłowo, ul. Pilska 36, 64-810 Kaczory ustalającej środowiskowe warunki realizacji przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na rozbudowie Zakładu Wylęgu Drobiu i w związku z tym, wykonania odwiertu trzeciej studni głębinowej oraz zwiększenia poboru wody dla instalacji do wylęgu piskląt, położonej na działce nr ew. 194, obręb Śmiłowo, gmina Kaczory 1.0 29.11.2022 11:27 Maciej Górka

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}