W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Informacja Wójta Gminy Kaczory o wydaniu postanowienia dla Zakładu Rolniczo-Przemysłowego "FARMUTIL HS" S.A. Śmiłowo, ul. Przemysłowa 4, 64 810 Kaczory o stwierdzeniu braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na:posadowieniu instalacji do naziemnego magazynowania ciekłego tlenu (zbiornik kriogeniczny typu VT25/18) na nowo wybudowanym fundamencie na terenie Centralnej Zakładowej Oczyszczalni Ścieków w Śmiłowie, na działce o numerze ewidencyjnym 112/9 obręb Śmiłowo, gmina Kaczory

21.02.2019

WÓJT GMINY KACZORY
Kaczory, dnia 21.02.2019 r.
GP.6220.9.2018

 

INFORMACJA  WÓJTA  GMINY  KACZORY

Na podstawie art. 21 ust. 1 i ust. 2 pkt 8 oraz art. 29 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 z późn. zm.) Wójt Gminy Kaczory

ZAWIADAMIA:

  • o wydaniu i umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych postanowienia znak GP.6220.9.2018 z dnia 21.02.2019 r. dla Zakładu Rolniczo-Przemysłowego „FARMUTIL HS” S.A. Śmiłowo, ul. Przemysłowa 4, 64-810 Kaczory o stwierdzeniu braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na:
    posadowieniu instalacji do naziemnego magazynowania ciekłego tlenu (zbiornik kriogeniczny typu VT25/18) na nowo wybudowanym fundamencie na terenie Centralnej Zakładowej Oczyszczalni Ścieków w Śmiłowie, na działce o numerze ewidencyjnym 112/9 obręb Śmiłowo, gmina Kaczory.

Jednocześnie Wójt Gminy Kaczory informuje o możliwości zapoznania się z treścią postanowienia oraz z dokumentacją sprawy, w tym z opiniami: Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Pile, Starosty Pilskiego, Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Bydgoszczy i Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu oraz możliwości składania uwag i wniosków w Urzędzie Gminy Kaczory, ul. Dworcowa 22, 64-810 Kaczory, pok. nr 6, w godzinach pracy Urzędu, w terminie 7 dni licząc od dnia ukazania się niniejszego zawiadomienia, tj. w dniach od 21.02.2019 r. do dnia 28.02.2019 r. włącznie.

Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
24.11.2022 12:12 Maciej Górka
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Gospodarka przestrzenna
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Informacja Wójta Gminy Kaczory o wydaniu postanowienia dla Zakładu Rolniczo-Przemysłowego "FARMUTIL HS" S.A. Śmiłowo, ul. Przemysłowa 4, 64 810 Kaczory o stwierdzeniu braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na:posadowieniu instalacji do naziemnego magazynowania ciekłego tlenu (zbiornik kriogeniczny typu VT25/18) na nowo wybudowanym fundamencie na terenie Centralnej Zakładowej Oczyszczalni Ścieków w Śmiłowie, na działce o numerze ewidencyjnym 112/9 obręb Śmiłowo, gmina Kaczory 1.0 24.11.2022 12:12 Maciej Górka

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}