W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Informacja Wójta Gminy Kaczory o wydaniu i umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych decyzji znak GP.6220.1.2020 z dnia 07.10.2020 r. stwierdzającej potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie kontenerowej stacji paliw, na działce o numerze ewidencyjnym 37 w Śmiłowie, przy ul. Zelgniewskiej 6, gmina Kaczory, wydanej dla "INSEFARM" Sp. z o.o. Śmiłowo, ul. Zelgniewska 6, 64 810 Kaczory

12.10.2020

WÓJT GMINY KACZORY
Kaczory, dnia 12.10.2020 r.
GP.6220.1.2020

 

INFORMACJA  WÓJTA  GMINY  KACZORY

Na podstawie. 8, art. 21 ust. 1 i ust. 2 pkt 9, art. 38 i art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r. poz. 283, z późn. zm.) Wójt Gminy Kaczory

ZAWIADAMIA:

  • o wydaniu i umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych decyzji znak GP.6220.1.2020 z dnia 07.10.2020 r. stwierdzającej potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na:
    budowie kontenerowej stacji paliw, na działce o numerze ewidencyjnym 37 w Śmiłowie, przy ul. Zelgniewskiej 6, gmina Kaczory, wydanej dla „INSEFARM” Sp. z o.o. Śmiłowo, ul. Zelgniewska 6, 64-810 Kaczory.       

Jednocześnie Wójt Gminy Kaczory informuje o możliwości zapoznania się z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy, w tym z opiniami: Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Pile, Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Pile i Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu, w Urzędzie Gminy Kaczory, ul. Dworcowa 22, 64-810 Kaczory, w terminie 14 dni licząc od dnia ukazania się niniejszego zawiadomienia, tj. w dniach od 12.10.2020 r. do dnia 26.10.2020 r. włącznie. Z powyższymi dokumentami można zapoznać się po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym (tel. 67 28-42-371 wew. 27).

Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
24.11.2022 11:13 Maciej Górka
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Gospodarka przestrzenna
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Informacja Wójta Gminy Kaczory o wydaniu i umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych decyzji znak GP.6220.1.2020 z dnia 07.10.2020 r. stwierdzającej potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie kontenerowej stacji paliw, na działce o numerze ewidencyjnym 37 w Śmiłowie, przy ul. Zelgniewskiej 6, gmina Kaczory, wydanej dla "INSEFARM" Sp. z o.o. Śmiłowo, ul. Zelgniewska 6, 64 810 Kaczory 1.0 24.11.2022 11:13 Maciej Górka

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}