W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Informacja Wójta Gminy Kaczory o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych wniosku Polskiej Energii Odnawialnej Sp. z o.o. ul. Gombrowicza 6H/3, 60-461 Poznań w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie Elektrowni Słonecznej "Śmiłowo" o mocy do 35 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą, na działkach o numerach ewidencyjnych 200/1, 201, 202, 203, 204, obręb Śmiłowo, gmina Kaczory

27.10.2020

WÓJT GMINY KACZORY
 
Kaczory, dnia 27.10.2020 r.
GP.6220.8.2020

INFORMACJA  WÓJTA  GMINY  KACZORY

Na podstawie art. 21 ust. 1 i ust. 2 pkt 9 oraz art. 29 i art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r. poz. 283, z późn. zm.), Wójt Gminy Kaczory

ZAWIADAMIA:

  • o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych wniosku Polskiej Energii Odnawialnej Sp. z o.o. ul. Gombrowicza 6H/3, 60-461 Poznań w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na:
    budowie Elektrowni Słonecznej „Śmiłowo” o mocy do 35 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą, na działkach o numerach ewidencyjnych 200/1, 201, 202, 203, 204, obręb Śmiłowo, gmina Kaczory.

Wnioski i uwagi w sprawie przedsięwzięcia, co do którego toczy się postępowanie, można składać w siedzibie Urzędu Gminy Kaczory, ul. Dworcowa 22, 64-810 Kaczory, w godzinach pracy Urzędu od 800 do 1500 (do skrzynki podawczej ustawionej przy wejściu do budynku), drogą pocztową lub elektroniczną na adres e-mail: sekretariat@kaczory.com.pl, w terminie 30 dni licząc od dnia ukazania się niniejszego zawiadomienia, tj. w dniach od 27.10.2020 r. do dnia 26.11.2020 r. włącznie.

Wójt Gminy Kaczory

/-/ mgr Brunon Wolski

Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
24.11.2022 11:12 Maciej Górka
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Gospodarka przestrzenna
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Informacja Wójta Gminy Kaczory o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych wniosku Polskiej Energii Odnawialnej Sp. z o.o. ul. Gombrowicza 6H/3, 60-461 Poznań w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie Elektrowni Słonecznej "Śmiłowo" o mocy do 35 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą, na działkach o numerach ewidencyjnych 200/1, 201, 202, 203, 204, obręb Śmiłowo, gmina Kaczory 1.0 24.11.2022 11:12 Maciej Górka

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}