W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Informacja Wójta Gminy Kaczory o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych postanowienia o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko - Fabryka Papieru Kaczory

24.08.2018

Kaczory, dnia 24 sierpnia 2018 r.

 

INFORMACJA WÓJTA GMINY KACZORY

Na podstawie art. 21 ust. 1 i ust. 2 pkt 8 oraz art. 29 ustawy z dnia 3 października
2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 poz. 1405, z późn. zm.) Wójt Gminy Kaczory

zawiadamia:

o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych postanowienia o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na:

modernizacji instalacji do produkcji papieru w celu zwiększenia efektywności procesu technologicznego wraz z wdrożeniem rozwiązań ograniczających oddziaływanie akustyczne instalacji na działkach ewidencyjnych 100/2, 109/6 i 109/12 w obrębie geodezyjnym Kaczory

Z treścią postanowienia można zapoznać się w Urzędzie Gminy Kaczory, ul. Dworcowa 22, 64-810 Kaczory, pok. nr 6, w godzinach pracy Urzędu, w terminie 7 dni licząc od daty ukazania się niniejszego zawiadomienia, tj. w dniach od 24.08.2018 r. do dnia 31.08.2018 r. włącznie.

 

Wójt Gminy Kaczory

/-/ mgr Brunon Wolski

 

Wywieszono na tablicy ogłoszeń............................

Zdjęto z tablicy ogłoszeń........................................

Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
29.11.2022 11:26 Maciej Górka
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Gospodarka przestrzenna
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Informacja Wójta Gminy Kaczory o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych postanowienia o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko - Fabryka Papieru Kaczory 1.0 29.11.2022 11:26 Maciej Górka

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}