W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Informacja Wójta Gminy Kaczory o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych decyzji znak GP.6220.6.2016 z dnia 10.01.2018 r. wydanej dla Parku Drobiarskiego Sp. z o.o., Śmiłowo, ul. Pilska 36, 64-810 Kaczory

12.01.2018

WÓJT GMINY KACZORY
Kaczory, dnia 12.01.2018 r.
GP.6220.6.2016

 

INFORMACJA  WÓJTA  GMINY  KACZORY

Na podstawie art. 8, art. 21 ust. 1 i ust. 2 pkt 9, art. 38 i art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 z późn. zm.) Wójt Gminy Kaczory

ZAWIADAMIA:

  • o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych decyzji znak GP.6220.6.2016 z dnia 10.01.2018 r. wydanej dla Parku Drobiarskiego Sp. z o.o., Śmiłowo, ul. Pilska 36, 64-810 Kaczory, ustalającej środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie Zakładu Wylęgu Drobiu i w związku z tym, wykonania odwiertu trzeciej studni głębinowej oraz zwiększenia poboru wody dla instalacji do wylęgu piskląt, położonej na działce nr ew. 194, obręb Śmiłowo, gmina Kaczory.

Jednocześnie Wójt Gminy Kaczory informuje o możliwości zapoznania się z treścią wydanej decyzji oraz z dokumentacją sprawy, w tym z opinią sanitarną Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Pile oraz postanowieniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu, w Urzędzie Gminy Kaczory, ul. Dworcowa 22, 64-810 Kaczory, pok. nr 6 w terminie 14 dni, licząc od dnia ukazania się niniejszego zawiadomienia,  tj. w dniach od 12.01.2018 r. do dnia 26.01.2018 r. włącznie.

Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
29.11.2022 11:27 Maciej Górka
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Gospodarka przestrzenna
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Informacja Wójta Gminy Kaczory o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych decyzji znak GP.6220.6.2016 z dnia 10.01.2018 r. wydanej dla Parku Drobiarskiego Sp. z o.o., Śmiłowo, ul. Pilska 36, 64-810 Kaczory 1.0 29.11.2022 11:27 Maciej Górka

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}